Študentje UL predstavili aplikacijo KamenCheck

Na podlagi projekta Po kreativni poti do znanja, se je v okviru Naravoslovnotehniške fakultete uspešno zaključil projekt StoneKey (Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju). Končni produkt projekta je aplikacija KamenCheck. Aplikacija je učni pripomoček, s pomočjo katerega lahko po principu določevalnega ključa določamo tipične slovenske kamnine in se ga lahko vključuje tudi v poučevanje vsebin v okviru formalnega izobraževanja.

 Projektno skupino je sestavljalo 8 študentov treh študijskih smeri (Geologija, Grafične in interaktivne komunikacije ter Elektrotehnika in Multimedija) pod mentorstvom doc. dr. Petre Žvab Rožič, izr. Prof. Helene Gabrijelčič Tomc in doc. dr. Jožeta Gune. V projekt je bil vključen tudi doktorski študent Rok Brajković. Pri razvoju aplikacije smo sodelovali s podjetjem DigiEd, d.o.o. (delovni mentor Žiga Fon), ki je specializirano za razvoj produktov in storitev s področja e-izobraževanja.

Aplikacija KamenCheck je prosto dostopna in si jo lahko naložite na android naprave preko GooglePlay trgovine. Povezava pa bo v kratkem vidna tudi na spletni strani projekta.

Novice