Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani! Sodelujete lahko tudi alumni!

Rektorjeva nagrada je tradicionalni natečaj za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki vzpodbuja vstop inovacij na trg. K prijavam vabimo vse, ki imate tehnološke in netehnološke inovacije ali inovativne podjetniške ideje.
Prijavi svojo inovacijo ali idejo in pomagali ti bomo pri uspešnem vstopu na trg.

 

ZAKAJ SE PRIJAVITI?
 • NAGRADNI SKLAD 6000 € za najboljše tri inovacije. V aprilu bo rektor Univerze v Ljubljani dr. Igor Papič prvemu od treh finalistov podelil nagrado 3000 EUR, drugemu 2000 EUR in tretjemu 1000 EUR.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine, nastopanja ter predstavitve ideje pred strokovno komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI), kjer vam bomo pomagali pridobiti finančne vire ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
 • zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani,
 • študenti Univerze v Ljubljani ter
 • alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija ni minilo več kot tri leta.

Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora vodja skupine v tem primeru izpolnjevati zgornje pogoje.

 

POMEMBNI DATUMI:
 • do vključno 3. marca, do 23.59 ure: rok za oddajo prijav. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.
 • od 11. do 29. marca: pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje
 • od 3. do 5. aprila: izbor osmih finalistov – predstavitev finalistov pred ožjo strokovno komisijo
 • april: predstavitve osmih finalistov pred razširjeno komisijo in izbor zmagovalcev (predstavniki iz gospodarstva, investitorji, startup podjetniki, predstavniki raziskovalnih institucij)
 • april: predstavitev vseh osmih finalistov, razglasitev zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani
POGOJI SODELOVANJA:

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • prijavitelji nimate do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja določi komisija, določena s strani rektorja).
 • prijavitelji do vključno 3. marca 2019 niste bili člani podjetniških timov, vključenih v subjekte podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).
 
MERILA ZA OCENJEVANJE:
 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
 • in petminutna predstavitev ideje.

 

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator  v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

VPRAŠANJA?

kontakt:

telefon: 01 620 34 82

Novice