Knjižna novost Znanstvene založbe FF UL

Alumni FF izdali knjigo o razvoju in spodbujanju pripovedovanja zgodb od malih nog naprej.

 

Ljubica Marjanovič Umek, doktorica znanosti, zaslužna profesorica za razvojno psihologijo ter Urška Fekonja, doktorica znanosti, izredna profesorica za razvojno psihologijo sta izdali knjigo o otroških zgodbah. O tem, kakšne so zgodbe, ki jih pripovedujejo različno stari otroci. 

Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev, hkrati pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo, ki vključuje dogajanje iz resničnega in domišljijskega sveta. Otrok se v zgodbi ustvarjalno izraža in se uči razumeti zapletene socialne odnose.

Knjiga pripoveduje o otroških zgodbah, in sicer o tem, kakšne zgodbe pripovedujejo različno stari otroci (deklice in dečki) in kako; o načinih spodbujanja otrok (na primer skupno branje, vključevanje v simbolno igro, pogovarjanje) k pripovedovanju zgodbe ter vplivu družinskega in vrtčevskega okolja; o povezanosti pripovedovanja zgodbe z drugimi področji govora otrok, z mišljenjem, teorijo uma in socialnim razumevanjem, z likovnim izražanjem, zgodnjo ter poznejšo akademsko pismenostjo ter o analiziranju in ocenjevanju razvojne ravni zgodbe otrok.  

Predstavitev knjige na voljo na tej povezavi. 

Novice