Podpora znanosti k ohranitvenemu upravljanju medveda v Sloveniji

»Biotehniška fakulteta je pedagoško raziskovalna ustanova, ki s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami odgovarja na družbeno aktualna vprašanja s področja bioznanosti. Eno do pomembnih v slovenski javnosti je tudi znanje o naši naravni dediščini, rjavem medvedu v Sloveniji, " je pojasnila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo BF UL.

Raziskovalci Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana, doc. dr. Tomaž Skrbinšek in mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, oba s Katedre za ekologijo in varstvo okolja, Oddelek za biologijo, prof. dr. Klemen Jerina s Katedre za upravljanje prostoživečih živali, Oddelek za gozdarstvo BF UL ter prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenorazisko...valno delo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, so predstavili znanje o rjavih medvedih v Sloveniji. 

Prof. dr. Klemen Jerina je opozoril: »Upravljanje z medvedom v Sloveniji temelji na znanstvenih spoznanjih, je varno in na zavidljivi ravni, tudi v globalnem merilu.« Doc. dr. Tomaž Skrbinšek, je izpostavil: »Številčnost medvedov v Sloveniji smo s pomočjo neinvazivnega genetskega vzorčenja doslej ocenili dvakrat, leta 2007 in leta 2015. S tem smo postavili dva pomembna mejnika v preučevanju naših medvedov in temelj razumevanju populacijske dinamike.« Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek je povedala: »Naše raziskave nedvoumno kažejo, da imamo ljudje V Sloveniji medveda radi in ga v splošnem sprejemamo, tudi v lokalnem okolju - v območju medveda. Iste raziskave pa opozarjajo tudi, da imajo ljudje sedaj medvedov dovolj in da si jih v svoji bližini ne želijo več kot jih je.«

Novice