Veste kje v Sloveniji shranjujejo redke in ogrožene slovenske avtohtone vrste?

Botanični vrt UL skrbi za področje hrambe avtohtonih rastlinskih vrst.

V Sloveniji je 3500 avtohtonih rastlinskih vrst. Ker se okolje nenehno spreminja, vseskozi velja grožnja, da posamezna rastlina iz narave lahko izgine, zato je še pomembneje, da je čim več semen rastlin shranjenih na varnem. V Globalni strategiji ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8, ima vsaka država dolžnost, da do leta 2020 v trajnih semenskih bankah zavaruje vsaj 20 odstotkov avtohtone flore. 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki pri nas skrbi za to področje, je cilj dosegel že lani. 

Več o prispevku

Novice