Razpis za enoletno plačano pripravništvo v EU patentnem uradu

Vas zanima pripravništvo? Preverite razpis in se prijavite do 19. 3. 2019.

Univerza v Ljubljani (UL) je z Evropskim patentnim uradom (EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu omogoča, da Univerza EPO do 31. marca 2019 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga osem najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL. Rok za prijavo je 19. marec 2019. 

Višina mesečnega prejemka pripravnikov EPO je približno 1.400 evrov bruto. Predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu (Nemčija) je september 2019.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  1. naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.,
  2. humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, kadrovski management ipd.

Rok za prijavo je 19. marec 2019, ostale informacije o prijavi so na voljo v besedilu razpisa. Osem kandidatov, ki jih bo UL izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno v ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedel dokončni postopek izbire. Končni rezultati bodo znani predvidoma konec junija 2019.

Priloga 1 - EPO_prijavni obrazec
Priloga 2 - EPO_izjava o verodostojnosti podatkov in dokazil

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino – EUIPO

 

Novice