Razpis za enoletno plačano pripravništvo v Uradu EU za intelektualno lastnino

Vas zanima opravljanje pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino? Prijava do 19. 3. 2019.

Univerza v Ljubljani (UL) je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu omogoča, da Univerza EUIPO do 31. marca 2019 predlaga pet do deset najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL. Ti se uvrstijo v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu EUIPO v Alicanteju (Španija). Rok za prijavo je 19. marec 2019.

Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 evrov, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje in plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2019.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

  1. pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine),
  2. ekonomija in poslovna administracija,
  3. informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme,
  4. komunikologija,
  5. inženirske vede, arhitektura in logistika,
  6. upravljanje s človeškimi viri,
  7. upravljanje intelektualne lastnine in management znanja.

Rok za prijavo je 19. marec 2019, ostale informacije o prijavi so na voljo v besedilu razpisa. Kandidate, ki jih bo UL izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstil neposredno v ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedel dokončni postopek izbore. Končni rezultati bodo znani predvidoma junija 2019.

Priloga 1 - EUIPO_prijavni obrazec
Priloga 2 - EUIPO_izjava o verodostojnosti podatkov in dokazil

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino – EUIPO

Novice