Kako zapisovati okrajšave kot so npr., s. p., dr. ...?

Nasveti jezikoslovk ter alumen Filozofske fakultete, dr. Helene Dobrovoljc in dr. Tine Lengar Verovnik

Jezikoslovki pravita, da okrajšave v govorjenem jeziku običajno razvežemo, zapisujemo jih s piko. 

Več o tem v prispevku VAL-a 202. 

Novice