Fotografski natečaj "GOZD in ČLOVEK"

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL ob 70-obletnici ustanovitve organizira fotografski natečaj na temo »GOZD IN ČLOVEK«

Tema natečaja je gozd in človekov odnos do gozdnega prostora. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote žive in nežive narave v gozdu in na značilnosti ali posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega neposrednega ali posrednega delovanja v njem v najširšem smislu. 

Fotografski natečaj je namenjen študentom gozdarstva ter vsem ljubiteljskim in poklicnim fotografom, ki bodo svoja dela v skladu z razpisnimi pogoji poslali do 15. 9. 2019.

Več o natečaju. 

Novice