Učna pot Po stopinjah pastirjev

S pomočjo alumnov UL in študentov Oddelka za geografijo Filozofske fakultete UL je v občini Kamnik zaživela učna pot Po stopinjah pastirjev, ki bo obiskovalcem približala bogato naravno, kulturno in duhovno dediščino Velike planine.

Ideja za 6 km dolgo učno pot po Veliki planini pot je nastala v okviru projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja – Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta«, ki se je izvajal v štud. letu 2014/2015. Študenti so skupaj z mentorji in deležniki v prostoru iskali različne možnosti za oblike trajnostnega turizma in rekreacije.

Pri projektu, ki ga je koordiniral Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL, so sodelovali naslednji pedagoški mentorji in mentorice: izr. prof. dr. Barbara Lampič, izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič (obe z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete UL) in doc. dr. Alenka Slavec (Ekonomska fakulteta UL), delovna mentorja pa sta bila Leon Keder, Velika planina d.o.o., in Alenka Hribar, Zavod za turizem in šport Kamnik. Pri projektu so sodelovali naslednji študenti in študentke: Alen Červ, Rok Kastelic, Sara Štempelj, Polonca Lapanja, Ana Ponikvar (vsi z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete UL), Bor Cerar Lampič, Blaž Žnidarec, Nataša Njenič, Suzana Novak (Ekonomska fakulteta UL) in Andraž Dvornik (Pravna fakulteta UL). 

Več o ideji za učno pot si lahko preberete tukaj.

Novice