O nas

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919 in predstavlja najstarejšo in največjo visokošolsko ter znanstvenoraziskovalno ustanovo v Sloveniji. Obiskuje jo več kot 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 5600 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in asistentov ter strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah.

 

Mreža klubov alumnov Univerze v Ljubljani

Latinska beseda alumnus (mn. alumni) se uporablja kot oznaka nekdanjega študenta oziroma diplomanta posamezne izobraževalne institucije (šole, fakultete, univerze), medtem ko se z besedo alumna (mn. alumnae) označujejo nekdanje študentke oziroma diplomantke ustanov, ki izobražujejo izključno ženske.

26 članic Univerze v Ljubljani se s svojimi alumni povezujejo prek 60 klubov alumnov, ki skrbijo za:

  • povezovanje strokovnjakov z namenom prenosa znanja in spodbujanja razvoja stroke;
  • krepitev ugleda fakulteti ali akademiji in s tem dvigovanje vrednosti svojim diplomantom;
  • organizacijo izobraževanj, delavnic, posvetov in konferenc ter skrb za vseživljenjsko učenje, podporo članom ter krepitev poslovnih in kariernih povezav;
  • karierno svetovanje in objavo prostih delovnih mest;
  • pridobivanje ugodnosti in popustov pri različnih partnerjih.

Vsi klubi in njihovi člani se povezujejo prek spletnega portala alumniUL, kjer lahko neposredno kontaktirate strokovnjake različnih strok in mentorje iz prakse ter pregledate prosta delovna mesta.

Na spletni strani Mreže klubov alumnov UL, pa lahko preberete, katere ugodnosti lahko kot alumen Univerze v Ljubljani koristite pri naših partnerjih, navdihujoče zgodbe naših alumnov ter kaj vse za vas organizirajo vaši klubi. Obširnejše informacije o pričetkih delovanja Mreže, njenih aktivnostih ter predstavitvi vseh klubov alumnov UL si lahko preberete tudi v tiskani e-brošuri

Vašemu klubu se avtomatično pridružite z registracijo v portal.

Univerza v Ljubljani – Enkrat naš, vedno naš!

 
Akademija za glasbo

Knjiga diplomantov Akademije za glasbo

 

Nina Podlipnik

01-2427-320

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

 

Pia Mikolič

01-2510-412

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Alumni klub ALUO

 

Sara Bešlin Vatovec

Biotehniška fakulteta

Alumni klub Oddelka za agronomijo BF UL
Alumni klub oddelka za lesarstva
Mikrobiološki alumni klub
Alumni klub Oddelka za zootehniko BF UL

Klub alumnov biologov

 

Kontaktni podatki preostalih klubov na Biotehniški fakulteti na voljo tukaj.

 

Splošen kontakt za klube alumnov na Biotehniški fakulteti:

Milena Zorić Frantar

01-3203-041

Ekonomska fakulteta

 Alumni EF

 

Manca Debeljak

01-5892-854

Fakulteta za arhitekturo

 

Ana Kreč

040-613-716

Fakulteta za družbene vede

Alumni FDV

 

Maša Rosić

01-5805-339

 

Fakulteta za elektrotehniko

Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

Nina Gržinič Frelih

Fakulteta za farmacijo

Klub alumnov UL Fakultete za farmacijo

 

izr. prof. dr. Mojca Kerec-Kos

01-4769-669

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

 

doc.dr. Klemen Kozmus Trajkovski

01-4768-648

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

 

izr. prof. dr. Gabriela Kalčikova

01-4798-568

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

Kariere in alumni na FMF

 

Matematika:

asist. dr. Gregor Šega

01-4766-611

 

Fizika: 

Nathan Osterman

01-4766-609

 

Fakulteta za pomorstvo in promet

Alumni klub FPP

 

Tamara Pukšič

05-6767-140

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Alumni UL FRI

 

Miha Bejek

01-4798-260

Fakulteta za socialno delo

Alumni klub diplomantk in diplomantov Fakultete za socialno delo

 

as. dr. Anamarija Kejžar

Fakulteta za strojništvo

Alumni klub Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani (ALFS)

 

prof. dr. Mihael Sekavčnik

01-4771-303

Fakulteta za šport

 

asist. Lea Železnik

Fakulteta za upravo

Klub alumnov Fakultete za upravo

 

Predsednik: Luka Vavtar

koordinator: Nataša Svržnjak

01-5805-582

Filozofska fakulteta

Klub alumnov Filozofske fakultete (klubi ločeni po oddelkih)

 

Urška Gruden

01-2411-048

 

Medicinska fakulteta

Klub alumnov UL Medicinske fakulete

 

prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.

01-5437-700

Pedagoška fakulteta

Alumni Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete (APEF)

 

izr. prof. dr. Vesna Štemberger

01-5892-200

Pravna fakulteta

Klub alumni PF

 

 

Irena Kordež

01-42 03 114

 

Teološka fakulteta

 

Cecilija Oblonšek

01-1212-134

 

 

Veterinarska fakulteta

Društvo alumnov VF

 

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn

01-4779-231

Zdravstvena fakulteta

Klub diplomantov Zdravstvene fakultete

 

Darja Habjanič

01-3001-123  

 

* Univerza v Ljubljani


Zala Simčič

01-2418-650


Tina Malenšek

01-2418-559Povezovanje Kariernih centrov in Klubov alumnov UL

Univerza v Ljubljani je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Cilj in namen operacije je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Krepitev stikov UL s svojimi diplomanti je pomembno z vidika prenosa znanja iz prakse na univerzo, povratne informacije o zadovoljstvu s študijem in kompetencah za opravljanje dela. V okviru projekta smo na ravni UL vzpostavili e-platformo, na kateri se povezujemo z našimi alumni in postopoma vzpostavljamo mrežo potencialnih mentorjev. Organiziramo povezovalne dogodke med študenti in diplomanti, predstavitve kariernih poti (do konca projekta tudi v video obliki) in skrbimo za izmenjavo znanja med strokovnjaki.

 

Projekt v številkah (od leta 2015)

 

2015

2016

2017

2018

2019 (do 31. 3.)

skupaj

 

št. udeležencev na aktivnostih

1480

5194

14154

14027

3575

38430

*vključno z dijaki

št. delavnic

56

141

539

436

124

1296

 

št. delavnic KC

56

120

172

149

48

545

 

št. delavnic zunanji

0

16

335

260

70

681

 

št. delavnic za dijake

0

5

32

27

6

70

 

št. obiskov

8

31

63

91

13

206

 

št. predstavitev delodajalcev

18

39

54

113

6

230

 

št. večjih dogodkov (karierni dan)

1

9

13

14

3

40

 

št. objav novic

ni pod.

ni pod.

119

277

115

511

*od maja do konca leta 2017

št. objav prostih delovnih mest

ni pod.

ni pod.

94

289

110

493

*od maja do konca leta 2017

št. poslanih NL

22

51

105

117

32

327

 

št. obiskovalcev spletne strani

ni pod.

ni pod.

21277

56333

19354

96964

*od avgusta do konca leta 2017