O nas

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919 in predstavlja najstarejšo in največjo visokošolsko ter znanstvenoraziskovalno ustanovo v Sloveniji. Obiskuje jo več kot 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 5600 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in asistentov ter strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. 

Alumni UL predstavlja mrežo vseh klubov alumnov Univerze v Ljubljani, z njimi se fakultete in akademije Univerze v Ljubljani povezujejo s svojimi diplomanti. Vodilo pri delovanju klubov je Etični kodeks alumnov Univerze v Ljubljani, ki opredeljuje vrednote h katerim stremijo tako alumni kot njihovi klubi.

Kdo je oseba za stik na fakulteti/akademiji, ki ste jo obiskovali, ter povezavo do svojega kluba najdete spodaj. Osebe za stik so vam na voljo za vse informacije glede kluba alumnov in njegovih dejavnosti.

Veliko informacij o dogajanju na svoji fakulteti/akademiji najdete tudi na spletnem portalu Alumni UL, kjer boste ponovno srečali svoje sošolce, simpatije, profesorje in druge alumne Univerze v Ljubljani.
Akademija za glasbo

Knjiga diplomantov Akademije za glasbo

 

Nina Podlipnik

01-2427-320

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Darja Markoja

01-2510-412

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Alumni klub ALUO

 

Sara Vatovec

01-4212-522

Biotehniška fakulteta

Alumni klub Oddelka za agronomijo BF UL
Alumni klub oddelka za lesarstva
Mikrobiološki alumni klub
Alumni klub Oddelka za zootehniko BF UL

 

Tanja Potočnik Mesarić

01-3203-041

Ekonomska fakulteta

 Alumni EF

 

Sabina Vodnik

01-5892-478

Fakulteta za arhitekturo

 Mitja Blaganje

01-2000-721

Fakulteta za družbene vede

Alumni FDV

 

Nives Turk

01-5805-339

Fakulteta za elektrotehniko

Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

Nina Gržinič Frelih

01-4768-114

Fakulteta za farmacijo

Klub alumnov UL Fakultete za farmacijo

 

izr. prof. dr. Mojca Kerec-Kos

01-4769-669

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

 

prof.dr. Žiga Turk

01-4768-622

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

 

izr. Prof. Aleš Podgornik

01-4798-584

Fakulteta za matematiko in fiziko

Matematika:

Kariere in alumni na matematiki

izr. prof. dr. Matjaž Konvalinka

01-4766-531

 

Fizika: 

Mojca Krmelj

01 4766 528

 

Fakulteta za pomorstvo in promet

Alumni klub FPP

 

Barbara Knez

05-6767-213

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Alumni UL FRI

 

Miha Bejek

01-4798-260

Fakulteta za socialno delo

Alumni klub diplomantk in diplomantov Fakultete za socialno delo

 

doc. dr. Bojana Mesec

01-2809-268

Fakulteta za šport

 izr. prof. dr. Aleš Filipčič

01-5207-700

Fakulteta za strojništvo

Alumni klub Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani (ALFS)

 

prof. dr. Mihael Sekavčnik

01-4771-303

Fakulteta za upravo

Klub diplomantov Fakultete za upravo

 

Nataša Svržnjak

01-5805-582

Filozofska fakulteta

Klub alumnov Filozofske fakultete (klubi ločeni po oddelkih)

 

Neža Hlebanja

01-2411-392

 

Kristina Zajc Božič

01-2411-216

 

Urška Gruden

01-2411-048

Medicinska fakulteta

 Dekanat

01-5437-700

Pedagoška fakulteta

Alumni Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete (APEF)

 

izr. prof. dr. Vesna Štemberger

01-5892-200

Pravna fakulteta

Klub alumni PF

 

Urška Janežič

01-4203-228

Teološka fakulteta

 Ajda Calvet Šuligoj

01-4345-810

 

Jani Šumak

01-4345-820

Veterinarska fakulteta

Društvo alumnov VF

 

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn

01-4779-231

Zdravstvena fakulteta

Klub diplomantov Zdravstvene fakultete

 

Tanja Copek

01-3001-190

 

Darja Habjanič

01-3001-123  

 

* Univerza v Ljubljani


portret_mala

 

Barbara Baraga

01-2418-658