Etični kodeks alumnov Univerze v Ljubljani

 

Klubi alumnov Univerze v Ljubljani, vsi njihovi člani, sodelavci in prostovoljci (pod skupnim imenom alumni UL), spoštujejo Etični kodeks alumnov Univerze v Ljubljani. Etični kodeks odraža željo klubov alumnov Univerze v Ljubljani, da vsi njihovi člani upoštevajo visoke etične in moralne standarde. 

Etični kodeks ne nadomešča, temveč dopolnjuje veljavno zakonodajo in druga pravila posamezne stroke ali strokovnih združenj, katerih član je lahko posamezni alumni UL. 

 

Alumni UL se zavzemamo za spoštovanje in uporabo teh vrednot:

  • Integriteta Alumni UL držimo svoje obljube. Naše dobro ime sloni na poštenju, pravičnosti in spoštovanju vsakogar.
  • Modrost Alumni UL cenimo in delimo svoje znanje. Verjamemo, da je znanje ključ do osebnega, strokovnega in narodnega razvoja.
  • Odgovornost Alumni UL sprejemamo odgovornost do mlajših rodov in narodnega napredka. Mlade pomagamo vzgajati v vrhunske strokovnjake. 
  • Ponos Alumni UL se zavedamo kakovosti izobrazbe, ki smo je bili deležni na Univerzi v Ljubljani. Spoštujemo njeno bogato zgodovino in njen prispevek k razvoju slovenskega naroda. S ponosom se predstavljamo kot njeni alumni in krepimo njen ugled. 
  • Sodelovanje Skupaj lahko dosežemo več. Alumni UL se povezujemo in si pomagamo. 

 

Alumni UL upoštevamo zakone in se medsebojno spoštujemo. 

V okviru dejavnosti klubov alumnov Univerze v Ljubljani ohranjamo visoko raven komunikacije in se izogibamo sovražnemu govoru, kar med drugim vključuje izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskriminatorne ali uperjene proti različnim manjšinam, strokam ali javno izpostavljenim posameznikom.

 

Kršitve etičnega kodeksa se lahko sankcionirajo z različnimi oblikami disciplinskih ukrepov, ki zajemajo: 

-      opozorilo o kršitvi etičnega kodeksa alumnov UL, 

-      začasen ali popoln preklic koriščenja ugodnosti alumnov UL,

-      začasno ali trajno prepoved uporabe spletnega portala, 

-      opozorilo pred izključitvijo, 

-      začasno ali trajno izključitev iz kluba alumnov.

 

Disciplinski ukrep lahko izreče vodja kluba, katerega član je kršitelj, oziroma v primeru kršitve kluba rektorat Univerze v Ljubljani.

Opažene kršitve lahko sporočite svojemu klubu alumnov oz. v primeru kršitve kluba Univerzi v Ljubljani na elektronski naslov alumni@uni-lj.si.