Politika zasebnosti

Tu so navedene informacije o obdelavi podatkov v jeziku Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Večina informacij je navedena tudi v Pogojih uporabe, ki ste jih morali sprejeti, da ste lahko postali registriran Uporabnik Mreže klubov alumnov UL.

 

Upravljavec osebnih podatkov:


Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 24 18 559
e-naslov:

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO):

 

Namene, za katere obdelujemo vaše podatke, roke hrambe, pravne temelje ter pripadajoče pravice v zvezi z osebnimi podatki podajamo v spodnji preglednici:

Namen

Pravni temelj

(GDPR = Splošna uredba EU o varstvu podatkov)

Pravice posameznika (uporabnika portala Alumni UL) – Posameznik lahko:

Uresničevanje pravic in obveznosti iz registrirane uporabe Mreže klubov alumnov UL: 

 • Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev, ohranitev ali spremembo posamezne vrste uporabniškega statusa;
 • Preverjanje, ali mrežo uporabljate skladno s Pogoji uporabe;
 • Zagotavljanje ugodnosti iz mreže (uporaba identifikacijske številke);
 • reševanje vaših tehničnih težav pri uporabi Portala alumni UL;
 • obveščanje o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Portala alumni UL;
 • odprava napak v tehničnem delovanju Portala alumni UL;
 • pošiljanje samodejnih obvestil v skladu z izbranimi preferencami Uporabnika.

Pogodba (6(1)b člen GDPR). Pogodbo Uporabnik sklene z registracijo uporabniškega računa ob katerem sprejme Pogoje uporabe.

 • Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v svojem uporabniškem računu);
   
 • Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (delno v uporabniškem računu, delno pa pisno);

 • Zahteva prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (t. i. prenosljivost podatkov trenutno zagotavljamo le na podlagi pisne zahteve).

Občasno pozivanje k izpolnitvi ankete (o zadovoljstvu z uporabo Portala alumni UL, uporabniški izkušnji v Portalu alumni UL ali posameznih ugodnostih za Uporabnike).

Zakoniti interesi Upravljavca in ponudnikov ugodnosti (6(1)f GDPR) – optimiziranje poslovanja in ponudbe).

Obdelava podatkov, ki jih Uporabnik posreduje ob reševanju ankete, poteka na temelju njegove privolitve (6(1)a GDPR). Pred začetkom reševanja ankete je posameznik obveščen, ali je anketa anonimna ali ne.

 • Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v svojem uporabniškem računu);
   
 • Ugovarja uporabi podatkov za ta namen (pisno, delno pa tudi v svojem uporabniškem računu).

Analiziranje in preučevanje navad pri uporabi Portala alumni UL, za namen optimiziranja delovanja Portala alumni UL in dvig zadovoljstva Uporabnikov (za te namene podatke obdelujemo zbirno, tako da vas iz analiz ni mogoče določiti).

Zakoniti interesi Upravljavca (6(1)f GDPR) – optimiziranje delovanja Mreže in dvig ugleda Upravljavca).

/
(podatki se obdelujejo v psevdonimizirani ali anonimizirani obliki).

Uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz Uporabe Portala alumni UL, in dokazovanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov.

Po ukinitvi uporabniškega računa, podatke hranimo le še za ta namen in sicer za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov, t.j. 6 let od ukinitve uporabniškega računa). Pridržujemo si pravico, da vse ali dele podatkov uporabniškega računa uničimo že pred potekom tega roka

Zakoniti interesi Upravljavca (6(1)f GDPR) – preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja).

 • Zahteva dostop do osebnih podatkov (samo pisno);

 • Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (samo pisno);

 • Ugovarja uporabi podatkov za ta namen (samo pisno).

Če podatkov, ki so ob registraciji označeni kot obvezni, posameznik ne želi posredovati, ne more postati registriran Uporabnik Portala AlumniUL. Uporaba Portala AlumniUL brez registracije ni mogoča.

 

Kategorije uporabnikov:

 • zunanji ponudnik infrastrukture spletnega portala Alumni UL Graduway, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, po navodilih in pod nadzorom upravljavca, z njim pa je Upravljavec sklenil pogodbo o obdelavi podatkov;
 • ponudniki ugodnosti, kadar je to v posamičnem primeru izrecno navedeno.

 

Uveljavljanje pravic posameznikov:

registrirani uporabniki svoje pravice delno lahko uveljavljajo z upravljanjem svojih podatkov v uporabniškem profilu v zavihku »Upravljanje zasebnosti«. Pisni zahtevek se naslovi po e-pošti na naslov: ali po navadni pošti na naslov:

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »Mreža klubov alumnov UL«.

Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

December 2019