Pozdrav brucom

Pozdrav brucom

Pozdrav brucem je tradicionalni dogodek Univerze v Ljubljani, ko študente, ki prvič vstopajo v študijske klopi, pozdravijo rektor univerze, župan Mestne občine Ljubljana in drugi gostje.

Dogodek poteka prvi delovni dan v oktobru na Kongresnem trgu. Bruce Univerze v Ljubljani čaka zabavno in družabno popoldne tekom katerega rektor Univerze v Ljubljani tudi uradno odpre novo študijsko leto.

Alumni UL na dogodku sodelujejo z informacijami o dejavnostih, ki študentom pomagajo pri študiju in na njihovi karierni poti. Informiramo jih o vrednotah alumnov UL in o pomoči, ki jo lahko pričakujejo od svojih starejših kolegov. Več informacij o Pozdravu brucom bo na voljo septembra 2019.

 

Če bi tudi vi radi na dogodku sodelovali, .