Soglasje

For English version click here.


 

Spoštovani,

Univerza v Ljubljani in vse njene članice si tudi z vašo pomočjo prizadevamo za čim večjo kakovost svojega dela. Zaradi spremljanja odličnosti delovanja, dosežkov in vpliva Univerze v Ljubljani potrebujemo podatke različnih deležnikov, med njimi tudi naših diplomantov. Zato vas prosimo, da skrbno preberete, za katere namene uporabljamo vaše podatke, in se nato odločite, ali se strinjate s tako obdelavo.

Seznanjen sem, da bodo Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, in njene članice zagotovile varstvo mojih osebnih podatkov v skladu z:

  • Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016,
  • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in morebitno drugo nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter
  • Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani in njene članice z vašimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo, uporabljamo tudi dodatne ukrepe za preprečevanje zlorabe podatkov. K upoštevanju enakih ukrepov so zavezani tudi vsi naši podizvajalci.

Seznanjen sem, da je upravljavec osebnih podatkov za potrebe delovanja klubov alumnov Univerza v Ljubljani in tista njena članica/članice, kjer sem včlanjen v klub alumnov (v nadaljevanju Univerza v Ljubljani).

Seznanjen sem in se strinjam, da bo Univerza v Ljubljani preverila podatek, kdaj in na kateri članici UL sem zaključil študij, in da se brez tega postopka ne morem včlaniti v klub alumnov in spletni portal Alumni UL.

Privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov podajam za spodaj opisane namene (označite kvadratek pred posameznim namenom):


Informiranje o dejavnostih in dogodkih Univerze v Ljubljani in njenih članic, ki so namenjene alumnom UL (e-novičnik – aktualno dogajanje, prosta delovna mesta, posebni dosežki drugih alumnov; tiskana vabila in glasila ob večjih dogodkih). Seznanjen sem, da privolitev lahko kadar koli prekličem oz. se odjavim od e-novičnika. Preklic je mogoče dati pisno na alumni@uni-lj.si.
Kontaktiranje, kadar:
  • želi Univerza v Ljubljani objaviti mojo karierno zgodbo oz. predstaviti moje karierne dosežke,
  • me Univerza v Ljubljani želi obvestiti o prejemu nagrade ali pohvale zaradi mojih raziskovalnih ali drugih izjemnih dosežkov,
  • me Univerza v Ljubljani povabi k predstavitvi moje karierne poti študentom in/ali alumnom,
  • me Univerza v Ljubljani povabi k izpolnjevanju ankete o kakovosti študija na UL,
  • želim postati mentor mlajšim kolegom (prijava je možna na spletnem portalu Alumni UL),
  • želim sodelovati pri organizaciji ali izvedbi dogodkov za alumne (prijava je mogoča na spletnem portalu Alumni UL),
  • vas želimo povabiti k sodelovanju pri ocenjevalnih postopkih kakovosti dela Univerze v Ljubljani.

Seznanjen sem, da privolitev lahko kadar koli prekličem. Preklic je mogoče dati pisno na alumni@uni-lj.si.

Obdelava podatkov za pripravo analiz in poročil, s katerimi preverjamo in dokazujemo raven kakovosti Univerze v Ljubljani pri domačih in mednarodnih ocenjevalnih komisijah in združenjih ter organizacijah, ki se ukvarjajo z razvrščanjem univerz po kakovosti.
Seznanjen sem, da privolitev lahko kadar koli prekličem. Preklic je mogoče dati pisno na alumni@uni-lj.si.

Seznanjen sem, da se shranjujejo tudi vse spremembe osebnih podatkov, ki jih sporočim naknadno na alumni@uni-lj.si ali drug e-naslov članice/članic, kjer sem včlanjen v klub alumnov.

Seznanjen sem, da se bodo moji osebni podatki zbirali v zbirki podatkov o diplomantih Univerze v Ljubljani. Podatki se hranijo v računalniški obliki na območju in pod zakonodajo EU.

Seznanjen sem, da se podatek o mojem elektronskem naslovu izvaža v tretje države za potrebe pošiljanja e-novičnika spletnega portala Alumni UL ter da se od te storitve lahko kadar koli odjavim. Oznaka »tretje države« se nanaša na vse države zunaj EU. Podizvajalec Univerze v Ljubljani za pošiljanje elektronskega novičnika je v ZDA (Sendgrid, Inc).

Seznanjen sem, da imajo neposreden vpogled v podatke zgolj pooblaščene osebe na Univerzi v Ljubljani in njen podizvajalec, ki skrbi za delovanje spletnega portala (Graduway, Headhuter Systems Limited).

Seznanjen sem, da obdelava osebnih podatkov preneha po petih letih ali z mojim izrecnim preklicem. Po preteku petih let bom pozvan k obnovitvi privolitve. Preklic je mogoče dati pisno na alumni@uni-lj.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Seznanjen sem, da lahko, dokler se moji osebni podatki obdelujejo (do anonimizacije ali izbrisa), od upravljavca zahtevam dostop do svojih osebnih podatkov. Zahtevam lahko, da se moji osebni podatki popravijo, če ugotovim, da so netočni, in omejim njihovo obdelavo, dokler podatki niso popravljeni.