Sodelovanje z delodajalci

Mreža klubov alumnov UL v sodelovanju s Kariernimi centri UL spodbuja povezovanje diplomantov in delodajalcev ter si prizadeva za učinkovit prenos znanj.

Sodelovanje z nami delodajalcem prinaša različne možnosti ter priložnosti:

a) Pomagamo vam pri predstavitvi podjetja

Pomagamo vam pri predstavitvi podjetja

 

V okviru organizacije izobraževanj, delavnic, posvetov, povezovalnih dogodkov in konferenc Mreže klubov alumnov UL ter Kariernih centrov UL, ima delodajalec možnost spoznati uspešne posameznike, talente in predstaviti zaposlitvene možnosti, ki jih ponuja diplomantom UL.

 

b) Mentorstvo med in z alumni UL

Mentorstvo med in z alumni UL

Mentorski sistem povezuje alumne UL – strokovnjake na različnih področjih – s študenti, absolventi in mladimi alumni, ki šele začenjajo svojo karierno pot. Prenos znanja na mlajše omogoča povezovanje stanovskih kolegov in spodbuja razvoj stroke ter obenem posameznikom nudi možnost prenosa znanj in izkušenj na nove generacije.

 

c) Objavljanje prostih delovnih mest na spletnem portalu alumnov UL

Objavljanje prostih delovnih

Na portalu Alumni UL, ki UL omogoča neposredno komuniciranje z njenimi alumni, omogočamo objavo prostih delovnih mest, ki so primerni za diplomante UL.

Za objavo posameznega prostega delovnega mesta je potrebno izpolniti obrazec za objavo prostega delovnega mesta ter izjavo delodajalca, s katero podjetje oziroma organizacija potrjuje, da ni v stečajnem postopku, ne krši delovnopravne zakonodaje in da podatkov kandidatov ne posreduje tretjim osebam.

Objavljamo izključno delovna mesta, kjer se prijave zbirajo neposredno pri delodajalcu. Ne objavljamo prostih delovnih mest posrednikov (zaposlitvenih agencij ipd.).

 

d) Seznanjanje z novostmi preko e-novičnika za delodajalce

Seznanjanje z novostmi preko e-novičnika za delodajalce

S prijavo na e-novičnik za delodajalce boste obveščeni o profilih diplomantov, inovativnih in drugačnih načinih kadrovanja talentov, dobrih praksah sodelovanja Univerze z delodajalci, o novostih na področju visokega šolstva uspehih študentov UL ter drugih internih informacijah z Univerze v Ljubljani.

 

Za več informacij se obrnite na:

Tina Malenšek Kojić

01-2418-559