STOLETNICA PRVEGA DOKTORATA NA UNIVERZI V LJUBLJANI

15. 7. 1920 je bila na Univerzi v Ljubljani prva promocija v njeni zgodovini, za doktorico filozofije je bila promovirana Anka Mayer. Filozofska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ob stoletnici vabita na spletno okroglo mizo z naslovom Dr. Anka Mayer. Njene predhodnice in naslednice (1911-1931). Spletna okrogla miza bo potekala 15. julija 2020 ob 11h na spletni povezavi in v hkratnem prenosu na Facebook strani Filozofske fakultete UL. Več informacij.

Doktorska šola Univerze v Ljubljani bo 100. obletnico doktorskega študija obeležila na posebnem dogodku 12. novembra 2020.

 

Univerza v Ljubljani je leta 2007 v skladu s smernicami, sprejetimi v okviru evropskega združenja univerz (EUA), s sklepom rektoričinega kolegija in na Senatu UL sprejetimi nalogami, oblikovala Doktorsko šolo in s tem prevzela institucionalno odgovornost za doktorski študij na programih vseh znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na Univerzi. Univerza v Ljubljani se je s strategijo za obdobje 2012-2020 zavezala h krepitvi Doktorske šole. 

S sklepom o ustanovitvi Doktorske šole UL je Senat UL 30. 5. 2017, po približno 10 letih delovanja, tudi formalno potrdil organe ter organizacijo Doktorske šole.

Predstojnik/-ca vodi in predstavlja Doktorsko šolo.

Osnovna cilja Doktorske šole sta kakovost doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani in prepoznavnost te kakovosti v slovenskem in svetovnem visokošolskem prostoru.

V okviru Doktorske šole deluje posvetovalno telo, svet skrbnikov doktorskih študijskih programov. Skrbniki vodijo, usklajujejo in predstavljajo doktorske študijske programe. Svet skrbnikov sodeluje s senati članic, programskimi sveti interdisciplinarnih oz. skupnih doktorskih študijskih programov in raziskovalnimi inštituti.

Za usklajevanje dela med Doktorsko šolo in Senatom univerze ter članicami univerze skrbi Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani.

Doktorski študijski programi