LETNO SREČANJE DOKTORSKE ŠOLE UL - KOMUNIKACIJA (V) ZNANOSTI

Letošnje letno srečanje Doktorske šole Univerze v Ljubljani je potekalo v četrtek, 12. novembra 2020.
Več informacij.
 

STOLETNICA PRVEGA DOKTORATA NA UNIVERZI V LJUBLJANI

15. julija 1920 je bila na Univerzi v Ljubljani prva promocija v njeni zgodovini, za doktorico filozofije je bila promovirana Anka Mayer. Filozofska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ob stoletnici vabita na spletno okroglo mizo z naslovom Dr. Anka Mayer. Njene predhodnice in naslednice (1911-1931). Spletna okrogla miza je potekala 15. julija 2020, na Facebook strani Filozofske fakultete UL si lahko ogledate posnetekVeč informacij.

 

Univerza v Ljubljani je leta 2007 v skladu s smernicami, sprejetimi v okviru evropskega združenja univerz (EUA), s sklepom rektoričinega kolegija in na Senatu UL sprejetimi nalogami, oblikovala Doktorsko šolo in s tem prevzela institucionalno odgovornost za doktorski študij na programih vseh znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na Univerzi. Univerza v Ljubljani se je s strategijo za obdobje 2012-2020 zavezala h krepitvi Doktorske šole. 

S sklepom o ustanovitvi Doktorske šole UL je Senat UL 30. 5. 2017, po približno 10 letih delovanja, tudi formalno potrdil organe ter organizacijo Doktorske šole.

Predstojnik/-ca vodi in predstavlja Doktorsko šolo.

Osnovna cilja Doktorske šole sta kakovost doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani in prepoznavnost te kakovosti v slovenskem in svetovnem visokošolskem prostoru.

V okviru Doktorske šole deluje posvetovalno telo, svet skrbnikov doktorskih študijskih programov. Skrbniki vodijo, usklajujejo in predstavljajo doktorske študijske programe. Svet skrbnikov sodeluje s senati članic, programskimi sveti interdisciplinarnih oz. skupnih doktorskih študijskih programov in raziskovalnimi inštituti.

Za usklajevanje dela med Doktorsko šolo in Senatom univerze ter članicami univerze skrbi Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani.

Doktorski študijski programi