Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Aktualno in uporabne povezave

AKTUALNO  

 • InnoRenew CoE organizira brezplačno spletno izobraževanje o sodobnih tehnologijah, ki bo potekalo 20. 4. 2021 v slovenskem in angleškem jeziku; udeležba bo mogoča v dopoldanskem ali popoldanskem času. Več informacij in program.
   
 • Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost vabi k udeležbi na dogodku Priložnosti za mobilnost raziskovalcev, ki je namenjen raziskovalcem, pedagogom in doktorskim študentom na Univerzi v Ljubljani. Dogodek bo potekal v četrtek, 22. 4. 2021, s pričetkom ob 9. uri preko platforme Zoom. Predstavili vam bodo različne razpise, programe in mreže, preko katerih Evropska unija in Slovenija pospešujeta mobilnost raziskovalcev ter s tem povečujeta možnosti za zaposlitev raziskovalcev v tujini. Preliminarni program dogodka. Prijava na dogodek preko spletnega obrazca: https://forms.office.com/r/j1UACqubV2
   
 • RAZPIS ZA PRIDOBITEV DVOJNEGA DOKTORATA V OKVIRU MREŽE EUTOPIA
  Mreža evropskih univerz  EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani, je objavila skupni razpis partnerskih univerz za pridobitev dvojnega doktorata. Na podlagi sodelovanja v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije bodo izbrani kandidati imeli možnost pridobiti doktorat na obeh izbranih univerzah. UL v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani.
  Razpis in prijava  (rok za prijavo: 28. 4. 2021 do 13. ure)
 • Univerza v Ljubljani je članica konzorcija 19 univerz Venice International University (VIU), ki ima sedež v Benetkah in ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri ter številne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah konzorcija. Aktualne informacije. 

 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisuje štipendije za državljane Palestine za magistrski in doktorski študij v Sloveniji; več informacij se nahaja na skladovi slovenski in angleški spletni strani. Razpis ima odprti rok prijave do porabe sredstev.

 

ARHIV NOVIC

 

UPORABNE POVEZAVE: