Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Aktualno in uporabne povezave

Konference, seminarji, poletne šole in drugi dogodki

- Univerza v Ljubljani je članica konzorcija 19 univerz Venice International University (VIU), ki ima sedež v Benetkah in ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri ter številne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah konzorcija. Aktualna ponudba aktivnosti je objavljena tukaj.

 

ŠTIPENDIJE, FINANCIRANJE, PRIPRAVNIŠTVA, NAGRADE

 ERASMUS + za doktorske študente, predavatelje in raziskovalce.

- Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI razpisuje nagradni natečaj 2019/2020 za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, predbolonjske magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v obdobju od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2019 zaključili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI. Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Razpisno besedilo s pogoji za prijavo, prijavni obrazec. Rok za prijavo: 13. januar 2020.

- Mednarodna mreža evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, v katero je vključena tudi Univerza v Ljubljani, razpisuje dve pripravniški mesti za študente za obdobje od šest do dvanajst mesecev. Pripravništvo bo potekalo v pisarni The Guild, ki se nahaja v Bruslju in ponuja priložnost, da se študenti seznanijo z oblikovanjem politike EU na področju raziskav, inovacij in izobraževanja. Več informacij. Rok za prijavo: 15. januar 2020.

- Utrechtska mreža bo podelila do 20 štipendij v višini 1000€ študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Mobilnost si študentje organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja od 1 do 6 mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021. Več informacij. Rok za prijave: 1. februar 2020.

- Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za nov štipendijski program ASEF Junior Fellows, v okviru katerega izbrani študenti opravijo raziskovalno-študijsko prakso na odličnih svetovnih univerzah (ZDA, Kanada, Velika Britanija, Avstralija in Nova Zelandija), sodelujejo na raziskovalnih projektih s svojega področja delovanja in se vključujejo v razne dejavnosti, ki jih izvaja ASEF, kot so delavnice mehkih veščin, treningi javnega nastopanja, redna srečanja strokovnih krožkov, javna predavanja in pogovori z zanimivimi gosti. Prijave so odprte za vse slovenske študente in študente slovenskih korenin ne glede na stopnjo in kraj študija. Rok za prijave: 15. januar 2020. Več informacij.
ASEF prav tako razpisuje program, ki daje možnost študentom slovenskega porekla, da obiščejo slovensko univerzo, raziskovalno institucijo ali podjetje. Rok za prijave: 1. februar 2020. Več informacij.

- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisuje štipendije za državljane Palestine za magistrski in doktorski študij v Sloveniji; več informacij se nahaja na skladovi (slovenski in angleški) spletni strani. Razpis ima odprti rok prijave do porabe sredstev.

 

Razno

Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL 

 - Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani in članica usmerjevalnega odbora CDA EUA, je sodelovala z mednarodno skupino strokovnjakov, ki so na konferenci Revisiting Forces and Forms of Doctoral Education Worldwide septembra 2019 predstavili analize razvoja doktorskega študija v svetu v zadnjem desetletju in priporočila za nadaljnji razvoj. Priporočila so bila poslana univerzam, vladam in financerjem doktorskega študija.

- Mlada akademija vabi doktorske študente, da se včlanijo v njihovo društvo.

- L'Oréal Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta na mednarodni dan žensk na slovesni podelitvi štipendij L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« 2019 trem perspektivnim mladim raziskovalkam podelila štipendijo v višini 5.000 evrov. Priznanje za svoje izjemno raziskovalno delo, ki odraža znanstveno odličnost, zavzetost in skrb za družbo, so prejele farmacevtka Janja Mirtič (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani), analizna kemičarka Barbara Petovar (Fakulteta za kemijo in kemijo tehnologijo Univerze v Mariboru) in biologinja Katja Uršič (Onkološki inštitut Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani). Povezava do novice.

  

UPORABNE POVEZAVE: