UL FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna ustanova v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin, katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj. Njena »diferenca specifika« so raznovrstni bolonjski študijski programi, ki so odprti in ki temeljijo na prepletanju znanj in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin. Ta splet je nadgrajen s temeljitimi metodološko-informacijskimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin, organizirana praksa pa študente vseh stopenj široko strokovno in temeljito pripravi na vstop na trg delovne sile. Prednost fakultete je tudi v tem, da študente spodbuja k študiju v tujini in ga obenem omogoča. Izhajajoč iz evropske razsvetljenske tradicije, fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in kulturnih identitet.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Varstvo okolja

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Statistika

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Mednarodni odnosi

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Novinarstvo

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Obramboslovje

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Sociologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Evropske študije

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Kulturne študije

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Mednarodni odnosi

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Novinarstvo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Sociologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Digitalno jezikoslovje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Evropske študije

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120