Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem v humanistiki in družboslovju ter izobraževanju učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru. UL FF namerava postati ena najboljših izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem mednarodnem okolju. Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja skrbi za znanstveni razvoj na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Študentom omogoča, da izkoristijo svoje talente in dosežejo zastavljene cilje v svoji karieri. Dejavno sooblikuje okolje enakosti, sožitja in medsebojne- ga spoštovanja ter s tem še naprej daje učinkovito podporo svojim diplomantom. Prispeva tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Varstvo okolja

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Statistika

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Anglistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Arheologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Azijske študije

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Filozofija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Francistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Geografija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Germanistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Muzikologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Polonistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Prevajalstvo

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Psihologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Rusistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Slovakistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Slovenistika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Sociologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Sociologija kulture

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Splošno jezikoslovje

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

90

Ime programa

Umetnostna zgodovina

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Zgodovina

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Andragogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Anglistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Arheologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Azijske študije

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Digitalno jezikoslovje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Filozofija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Francistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Geografija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Germanistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Hispanistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Italijanistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Muzikologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Pedagogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Pedagogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Polonistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Prevajanje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Psihologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Rusistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Slovakistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Slovenistika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Sociologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Sociologija kulture

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Splošno jezikoslovje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Tolmačenje

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Umetnostna zgodovina

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Zgodovina

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Zgodovina - pedagoški

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120