Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Aktualno in uporabne povezave

AKTUALNO 

 • Društvo Mlada akademija bo tudi letos najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov podelilo nagrado MENTOR LETA (2020). Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi trenutni doktorski študentje, ki so se vpisali na študij leta 2018 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2018 ali kasneje. Svojega mentorja lahko predlagate tako, da do 5. aprila 2021 izpolnite vlogo - elektronski obrazec v slovenščini in angleščini. Več informacij. Slavnostna podelitev nagrade bo potekala v maju 2021 prek spleta, razen če bodo okoliščine v zvezi z epidemijo koronavirusa dovoljevale dogodek v živo.
   
 • DOKTORSKA POLETNA ŠOLA GUILD
  V okviru mreže GUILD bo organizirana doktorska poletna šola na temo komunikacije v znanosti (osnutek programa). Potekala bo prek spleta od 5. do 9. julija 2021. Predviden strošek udeležbe bo 300 EUR. Svoj interes za udeležbo lahko kandidati sporočijo do 21. marca 2021 na e-naslov . Sporočilo naj vsebuje življenjepis ter motivacijsko pismo kandidata.
   
 • RAZPIS ZA PRIDOBITEV DVOJNEGA DOKTORATA V OKVIRU MREŽE EUTOPIA
  Mreža evropskih univerz  EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani, je objavila skupni razpis partnerskih univerz za pridobitev dvojnega doktorata. Na podlagi sodelovanja v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije bodo izbrani kandidati imeli možnost pridobiti doktorat na obeh izbranih univerzah. UL v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani.
  Razpis in prijava  (rok za prijavo: 28. 4. 2021 do 13. ure)
 • Univerza v Ljubljani je članica konzorcija 19 univerz Venice International University (VIU), ki ima sedež v Benetkah in ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri ter številne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah konzorcija. Aktualne informacije. 

ŠTIPENDIJE, PRIPRAVNIŠTVA

 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisuje štipendije za državljane Palestine za magistrski in doktorski študij v Sloveniji; več informacij se nahaja na skladovi slovenski in angleški spletni strani. Razpis ima odprti rok prijave do porabe sredstev.

DRUGE INFORMACIJE

 

ARHIV NOVIC

 

UPORABNE POVEZAVE: