Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Aktualno in uporabne povezave

RAZPIS ZA PRIDOBITEV DVOJNEGA DOKTORATA V OKVIRU MREŽE EUTOPIA

Mreža evropskih univerz  EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani, je objavila skupni razpis partnerskih univerz za pridobitev dvojnega doktorata. Na podlagi sodelovanja v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije bodo izbrani kandidati imeli možnost pridobiti doktorat na obeh izbranih univerzah. Univerza v Ljubljani v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. Za skupno somentorstvo je v študijskem letu 2021/2022 predvidenih šest mest: po en doktorand si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot domačo institucijo, eno od sodelujočih univerz pa kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi); po en doktorand z vsake od partnerskih univerz pa si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi).

K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani.

Rok za prijavo: 28. 4. 2021 (do 13.00 ure)
Razpis in prijava

AKTUALNI DOGODKI

 • Zveza evropskih raziskovalnih univerz (League of European Research Universities - LERU) organizira doktorsko poletno šolo z naslovom »Reasserting the Value of the Expert«, ki bo potekala od 8. do 13. avgusta 2021 v Dublinu (Trinity College Dublin); osnutek programa. Za nastanitev bo poskrbel organizator, potne stroške krijejo študenti sami. Svoj interes za udeležbo lahko kandidati sporočijo do 10. marca 2021 na e-naslov . Sporočilo naj vsebuje podatke skladno s spodnjim seznamom, življenjepis ter motivacijsko pismo (vse v angleškem jeziku).
  Candidate information
  - First name:
  - Last name:
  - Female or male:
  - E-mail:
  - Affiliation:
  - Faculty/Department: 
  - Title of your PhD Project:
 • Université de Lorraine vabi k sodelovanju na DocMob webinarjih o orodjih in dobrih praksah, povezanih z mobilnostjo na doktorskem študiju. DocMob je dvoletni projekt evropskega strateškega partnerstva, ki želi izboljšati implementacijo in priznavanje ERASMUS+ mobilnosti za doktorske študente. Več informacij.
 • Univerza v Ljubljani je članica konzorcija 19 univerz Venice International University (VIU), ki ima sedež v Benetkah in ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri ter številne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah konzorcija. Aktualne informacije. 

  

ŠTIPENDIJE, PRIPRAVNIŠTVA

 • Utrechtska mreža podeljuje 20 štipendij za mobilnost v višini 1000 € študentom ali mladim raziskovalcem za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela. Več informacij

 • Raziskovalni inštitut za filozofijo v Hannovru razpisuje dve štipendiji; več informacij v angleškem in nemškem jeziku.
 • Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF štipendira 10-tedenske raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji s področja fizike, matematike, strojništva, elektrotehnike, računalništva, biologije, medicine, (bio)kemije, ekonomije, okoljskih znanosti, glasbe, prava, lingvistike, politologije in humanistike. V organizaciji je združenih skoraj 50 slovenskih profesorjev v tujini, ki sprejmejo slovenske študente v svoje raziskovalne skupine na praktično usposabljanje (ASEF Junior Fellows). Štipendije so namenjene študentom vseh stopenj študija. Štipendijski program ASEF krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med Slovenijo in odličnimi tujimi univerzami. Več informacij. Informacije glede sodelujočih profesorjev in inštitucij. 

 • Posnetek predstavitve SMUL, ASEF, VTIS, VIU v okviru dogodka »Izzivi v tujini«.
   
 • Corvinus Institute for Advanced Studies v Budimpešti vabi zainteresirane raziskovalce (v prvi vrsti napredne raziskovalce in učitelje na doktorskem študiju) k prijavi na razpis za raziskovalne štipendije v študijskem letu 2021/2022. Več informacij.
   
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisuje štipendije za državljane Palestine za magistrski in doktorski študij v Sloveniji; več informacij se nahaja na skladovi slovenski in angleški spletni strani. Razpis ima odprti rok prijave do porabe sredstev.
   
 • ERASMUS + za doktorske študente, predavatelje in raziskovalce.
   
   

DRUGE INFORMACIJE

ARHIV NOVIC

 
 

UPORABNE POVEZAVE: