Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Aktualno in uporabne povezave

Aktualno

- Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere Mlada akademija vabi na dogodek na temo odprte znanosti, ki bo 13. decembra 2018. Zaradi lažje organizacije prosijo zainteresirane doktorske študente, da do 13. 11. 2018 odgovorijo na štiri anketna vprašanja: https://www.1ka.si/odprtaznanost
Več informacij: https://www.mladaakademija.si/

- Nagradni natečaj SLORI 2018/2019 za diplomska in podiplomska dela
Rok za prijavo: 7. januar 2019.
Več informacij: www.slori.org

- Razpis za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo
Rok za prijavo: 19. november 2018.

- Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani bodo v torek, 20. 11. 2018, gostili dr. Katarzyno Gaca-Zając, predstavnico Elsevierja za centralno in vzhodno Evropo. Imela bo dve zelo zanimivi predavanji (eno od prvih dveh in tretje, ki je namenjeno urednikom). Ga. Gaca bo izvedla:
1.  Eno od naslednjih dveh predavanj (glede na izkazan interes):
    *   How to successfully write a research paper? ali
    *   Mendeley: doing research in the digital age of social media
 2.  Scopus selection criteria and process
Prosimo vas, da svoj interes za predavanja in prijavo sporočite TUKAJ<https://www.1ka.si/a/187010> (v primeru težav lahko tudi na ).

- Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih(257. JR)
Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

- Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini(256. JR)
Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini. 
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.


 

  

 

Uporabne povezave

Priznavanje izobrazbe
Cenik-  šolnine za 3. stopnjo
Mladi raziskovalci
MIZŠ
EVŠ
NAKVIS
ARRS
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Mlada akademija - Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere
Info študent