Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Aktualno in uporabne povezave

Aktualno

- Objavljen je Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020; 
 

prijavni roki posameznih študijskih programov.- RAZPIS JE ZAKLJUČEN
 

Nov Pravilnik o doktorskem študiju UL
Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.
Glavne spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih in štiriletnih študijskih programih.
V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta,  dokončajo  študij na  triletnih  študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL

 

Konference, seminarji, poletne šole in drugi dogodki:

- Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) v sklopu projekta EIT Health organizira Innovation Day, ki bo v soboto, 9.11.2019 na Zdravstveni fakulteti.
Izziv: Bringing Care Home. 
Več na: https://lui.si/i-day/

- Mednarodna mreža univerz Venice International University (VIU) objavlja razpise, ki so na voljo študentom UL (izmenjave, poletne šole, pripravništva). Več informacij: www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu.

 

Razno:

- Kemijski inštitut je objavil razpis za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 €.  Rok za prijavo je 7. 11. 2019. Več informacij

- KU LEUVEN razpisuje prosta raziskovalna mesta

- Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo za večjo dostopnost in prepoznavnost naših študijskih programov med dijaki in študenti v tujini. S strani tujih študentov, vpisanih v študijske programe, bi želeli pridobiti povratno informacijo glede informiranja o študijskih programih, ki jih ponujamo ter njihovo izkušnjo v zvezi z vključevanjem v študij na Univerzi v Ljubljani oz. slovensko okolje. V ta namen smo pripravili kratek vprašalnik, ki smo ga objavili na slovenski in angleški spletni strani.

- L'Oréal Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO sta na mednarodni dan žensk na slovesni podelitvi štipendij L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« 2019 trem perspektivnim mladim raziskovalkam podelila štipendijo v višini 5.000 evrov. Priznanje za svoje izjemno raziskovalno delo, ki odraža znanstveno odličnost, zavzetost in skrb za družbo, so prejele farmacevtka Janja Mirtič (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani), analizna kemičarka Barbara Petovar (Fakulteta za kemijo in kemijo tehnologijo Univerze v Mariboru) in biologinja Katja Uršič (Onkološki inštitut Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani). Povezava do novice.

  

Uporabne povezave

Priznavanje izobrazbe
Cenik-  šolnine za 3. stopnjo
Mladi raziskovalci
MIZŠ
EVŠ
NAKVIS
ARRS
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Mlada akademija - Društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere
Info študent