Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA

Kontakt:

Univerza v Ljubljani
Programski svet Biomedicina
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Znanstvena področja:
Biokemija in molekularna biologija, Farmacija, Genetika, Javno zdravje, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, Medicina - klinična usmeritev, Medicina - temeljna usmeritev, Medicinska mikrobiologija, Nevroznanost, Toksikologija in Veterinarska medicina
Članice:
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM BIOMEDICINA 2021/2022 - rok za prijavo 10. avgust 2021 (rok za tujce izven EU je 31. 5. 2021)

Šolnina za celoten študijski program: 13.200,00 €
Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200,00 €
2. letnik: 4.200,00 €
3. letnik: 2.400,00 €
4. letnik: 2.400,00 €

VIS BIOMEDICINA (spletni referat) - v slovenskem jeziku - v petek, 11. 6. 2021 med 18. in 23. uro spletni referat zaradi vzdržavlnih del ne bo deloval

VIS BIOMEDICINA (spletni referat) - v angleškem jeziku (in English) -  v petek, 11. 6. 2021 med 18. in 23. uro spletni referat zaradi vzdrževalnih del ne bo delovalZaradi dosedanjih dobrih izkušenj in prednosti interdisciplinarnega pristopa je doktorski študijski program Biomedicina organiziran na univerzitetni ravni. S tem je omogočena povezava učiteljev in raziskovalcev iz posameznih ved, ki tvorijo biomedicinsko področje in povezava raziskovalcev članic Univerze v Ljubljani z raziskovalnimi inštituti. Potrebo po kakovostnem in sodobnem doktorskem študijskem programu za pridobitev ustreznih znanj s področja znanstvenih ved, ki se razvijajo na različnih članicah Univerze v Ljubljani, narekuje tudi hiter in obsežen razvoj teh področij ter njihov vpliv na kakovost življenja.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.