Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA

Kontakt:

Univerza v Ljubljani
Programski svet Biomedicina
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
 


Znanstvena področja:

biokemija in molekularna biologija, farmacija, genetika, javno zdravje, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, medicina - klinična usmeritev, medicina - temeljna usmeritev, mikrobiologija, nevroznanost, toksikologija in veterinarska medicina


Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina 2020/2021

Kandidati se priajvijo do vključno 14. avgusta 2020 (rok za tujce izven EU bi se prvotno moral zaključiti z dnem 31. 5. 2020 - podaljšan do 9. 6. 2020)

Šolnina za celoten študijski program: 13.200,00 €
Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200,00 €
2. letnik: 4.200,00 €
3. letnik: 2.400,00 €
4. letnik: 2.400,00 €


Zaradi dosedanjih dobrih izkušenj in prednosti interdisciplinarnega pristopa je doktorski študijski program Biomedicina organiziran na univerzitetni ravni. S tem je omogočena povezava učiteljev in raziskovalcev iz posameznih ved, ki tvorijo biomedicinsko področje in povezava raziskovalcev članic Univerze v Ljubljani z raziskovalnimi inštituti. Potrebo po kakovostnem in sodobnem doktorskem študijskem programu za pridobitev ustreznih znanj s področja znanstvenih ved, ki se razvijajo na različnih članicah Univerze v Ljubljani, narekuje tudi hiter in obsežen razvoj teh področij ter njihov vpliv na kakovost življenja.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.