Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji
 6. Prijavno-sprejemni postopki
 7. Cenik storitev za študente
 8. Koristne informacije za študente UL
 9. Študentski svet

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Podatki o programu

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike pouka predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na naslednjih znanstvenih področjih:

 • biokemija in molekularna biologija
 • farmacija
 • genetika
 • javno zdravje
 • klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • medicina - klinična usmeritev
 • medicina - temeljna usmeritev
 • mikrobiologija
 • nevroznanost
 • toksikologija
 • veterinarska medicina

Pogram organizira in izvaja pet članic Univerze v Ljubljani in trije raziskovalni inštituti, ki v program vključujejo habilitirane učitelje in znanstvene sodelavce. Sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Predstavitveni zbornik v študijskem letu 2018/2019
Spremembe predstavitvenega zbornika 2018/2019

Predstavitveni zbornik
v študijskem letu 2017/2018