Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Podatki o programu

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike študija predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program se po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16 uvršča v več kategorij 0988, 0888 in 0588, saj obravnava temeljno in aplikativno znanstveno delo na zelo različnih znanstvenih področjih, ki jih klasifikacija ne zajema pod nobeno skupno šifro, zato programa ni mogoče umestiti v eno samo kategorijo KLASIUS-P-16.

Program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na naslednjih znanstvenih področjih (KLASIUS-P-16 ):

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • - vpisani pred študijskim letom 2021/2022 mikrobiologija (0511)
 •  
 •  
 •  

Pogram organizira in izvaja pet članic Univerze v Ljubljani in trije raziskovalni inštituti, ki v program vključujejo habilitirane učitelje in znanstvene sodelavce. Sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2022/2023)

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2023/2024)