Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Predmetnik študijskega programa in urniki

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Članica v celoti organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa s področij, ki jih koordinira, in v sodelovanju z mentorjem skrbi za nemoteno raziskovalno delo študenta.

Vsebinska struktura programa po letnikih+

Kratka predstavitev predmetov+

Urniki v študijskem letu 2023/2024+

Ključ za kodiranje predmetov+