Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Urniki v študijskem letu 2021/2022

Urniki temeljnih predmetov v študijskem letu 2021/2022

Objavljeni so osnutki urnikov, dopolnjeni urniki temeljnih in morebitni urniki izbirnih predmetov bodo objavljeni na spletni strani po zaključenem vpisu.
 

Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije / Selected advanced topics in Biochemistry and Molecular biology

Farmacevtske znanosti / Pharmaceutical sciences

Genetika / Genetics

Stopenjska klinično biokemijska diagnostika / Algorithms of clinical biochemical diagnostics


Znanstveni vidiki javnega zdravja / Research aspects of public health

Raziskave v klinični medicini / Research in clinical medicine

Medicinska celična biologija / Medical Cell Biology 

Izbrana poglavja iz medicinske mikrobiologije / Selected Topics in Medical Microbiology
Modul 1
Modul 2
Modul 3 -  - urnik bo objavljen kmalu/ the schedule will be published soon

Nevroznanost / Neurosicience - urnik bo objavljen kmalu/ the schedule will be published soon

Toksikologija / Toxicology-  - urnik bo objavljen kmalu/ the schedule will be published soon  

Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih / Regulation processes in healthy and diseased animals 

 

URNIKI IZBIRNIH PREDMETOV

Urniki bodo javljeni naknadno.