Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis.

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe, ki ga Univerza objavi predvidoma v mesecu februarju na spletni strani.


Vpis in vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenega naslova izvede članica, koordinatorica znanstvenega področja. Vpis na znanstvena področja biokemija in molekularna biologija, medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, javno zdravje, nevroznanost je na Medicinski fakulteti, vpis na znanstvena področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija je na Fakulteti za farmacijo, vpis na znanstveno področje genetika je na Biotehniški fakulteti, vpis na znanstveno področje veterinarska medicina je na Veterinarski fakulteti, vpis na znanstveno področje mikrobiologija je izmenično na Medicinski fakulteti in Biotehniški fakulteti.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

 

Razpis za vpis v program Biomedicina v študijskem letu 2023/2024+

Datumi vpisov v študijskem letu 2023/2024+

Pogoji za vpis+

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa+

Priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program+

Šolnina in cenik +