Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Razpis za vpis v program Biomedicina v študijskem letu 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM BIOMEDICINA 2021/2022


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati najkasneje do vključno 10. avgusta 2021 (rok za tujce izven EU je 31. 5. 2021) izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo in priloge k prijavi.  Drugi prijavni rok od 30. avgusta do 6. septembra 2021.

Opisi posameznih znanstvenih področij so dostopni tukaj.

 

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (overjena ali navadna kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (overjena ali navadna kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)
3. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)
4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.)
5. Seznam prilog (Obrazec)

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

 Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Bibliografija (Bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov)
2. Študentske nagrade in priznanja (Dokazilo o avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi, npr: Prešernova nagrada na UL, Prešernova nagrada na fakulteti, Prešernovo priznanje, Krkina nagrada)
3. Nagrade na mednarodnih in domačih tekmovanjih (Dokazilo o nagradi/-ah na mednarodnih in domačih tekmovanjih.)
4. Predstavitve na konferencah in simpozijih (Dokazilo o predstavitvah na konferencah in simpozijih)
5. Strokovna specializacija (Dokazilo o opravljeni strokovni specializaciji)
6. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).
7. Druga dokazila (dokazila o drugih relevantnih dosežkih)

 
NAČIN TOČKOVANJA za izbor v primeru omejitve vpisa na razpisu za vpis v program Biomedicina za študijsko leto 2021/2022 
 

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustezna dokazila prek portala eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma 15. 9. 2021, dokončno bo rok določil Programski svet na seji, ki bo predvidoma 26. 8. 2021.
 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

 
12. 5. 2021 ob 15. uri, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana,https://uni-lj-si.zoom.us/j/93561434195
19.5. 2021, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7:
- za znanstveno področje Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina  ob 15. uri (Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/94111230771, Meeting ID: 941 1123 0771)
- za znanstveno področje Farmacija ob 16. uri (Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/98734002258, Meeting ID: 987 3400 2258)
- za znanstveno področje Toksikologija ob 17. uri (Join Zoom Meeting, https://uni-lj-si.zoom.us/j/93321503571, Meeting ID: 933 2150 3571)
20. 5. 2021 ob 15. uri, Medicinska fakulteta,Vrazov trg 2, Ljubljana, več informacij je dostopnih na https://www.mf.uni-lj.si/novice/informativni-dan-za-doktorski-studij-1
20. 5. 2021, ob 16. uri, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m84d9d7726752b8adf1c4b6fdc2dd4cd3 (Meeting number: 121 477 1911, Password: 3.stopnja)