Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Razpis za vpis v program Biomedicina v študijskem letu 2020/2021 - ZAKLJUČEN

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM BIOMEDICINA 2020/2021- ZAKLJUČEN


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na TRI načinE:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom
2) Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom)
3) Z AAI-računom

Kandidati najkasneje do vključno 14. avgusta 2020 (rok za tujce izven EU bi se prvotno moral zaključiti z dnem 31. 5. 2020 - podaljšan do 9. 6. 2020) izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo. V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Biomedicino, po pošti priporočeno ali na e-naslov poslati priloge k prijavi. V primeru pošiljanja prilog k prijavi po e-pošti, v zadevo zapišejo "Biomedicina - prijava na razpis" in pošljejo vse priloge v enem združenem dokumentu.

 

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (overjena ali navadna kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (overjena ali navadna kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)
3. Sklep o priznanju (Kandidati s tujo listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti sklep o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki  odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/)
4. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)
5. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.)
6. Seznam prilog (Obrazec)
7. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, morajo obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.
 

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Bibliografija (Bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov)
2. Študentske nagrade in priznanja (Dokazilo o avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi, npr: Prešernova nagrada na UL, Prešernova nagrada na fakulteti, Prešernovo priznanje, Krkina nagrada)
3. Nagrade na mednarodnih in domačih tekmovanjih (Dokazilo o nagradi/-ah na mednarodnih in domačih tekmovanjih.)
4. Predstavitve na konferencah in simpozijih (Dokazilo o predstavitvah na konferencah in simpozijih)
5. Strokovna specializacija (Dokazilo o opravljeni strokovni specializaciji)
6. Druga dokazila (dokazila o drugih relevantnih dosežkih)

 
NAČIN TOČKOVANJA za izbor v primeru omejitve vpisa na razpisu za vpis v program Biomedicina za študijsko leto 2020/2021 
 

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov  poslati dokazila o zaključenem študiju neposredno po zaključku študija. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo določil Programski svet na seji, ki bo predvidoma 27. 8. 2020.
 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

Informativni dnevi - spremljajte infomracije zaradi možnih sprememb

 
21. 5. 2020 ob 15. uri Biotehniška fakulteta, videokonferenca: https://global.gotomeeting.com/join/704366885
13. 5. 2020 ob 15. uri Veterinarska fakulteta, videokonferenca: https://zoom.us/j/96991857218
21. 5. 2020 ob 15. uri Medicinska fakulteta, videokonferenca: https://us02web.zoom.us/j/89153267726
12. 6. 2020 ob 10. uri Fakulteta za farmacijo, povezava do videokonference