Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA,

ki ga izvajata: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomska fakulteta Univerze na Reki (Hrvaška).

 

Več o programu na: http://www.fu.uni-lj.si/programi/3-stopnja-studija/

 

Modula programa:

 • Javno upravljanje
 • Ekonomski

Trajanje študija: 3 leta

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretje stopnje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje programski svet študijskega programa prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS);
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje programski svet študijskega programa določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS);
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS;
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz, pri čemer se enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe ugotavlja v postopku priznavanja in vrednotenja izobraževanja skladno z določili Statuta UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • uspeha pri študiju (povprečna ocena in ocena zaključnega dela) – 50 %;
 • uspeha pri izbirnem izpitu (izbirni razgovor) – 50 %.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev skupaj določita omejitev vpisa ustrezna organa Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomske fakultete Univerze na Reki.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Gosarjeva ulica 5 in Hrvaška, Reka, Ivana Filipovića 4

Način študija: izredni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 20. septembra 2019.

Rok za oddajo dokazil je najkasneje 20. septembra 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Fakulteti za upravo.

Vpis bo potekal na Fakulteti za upravo in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2019.