Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV, 

ki ga izvajajo: Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko.

Več o programu na: https://www.ntf.uni-lj.si/omm/studij/3-stopnja/znanost-in-inzenirstvo-materialov-dr/

Znanstvena področja:

 • Materiali
 • Metalurgija
 • Rudarstvo in geotehnologija

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij);
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne Izobrazbe. Tem kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov, bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dosedanjega študijskega uspeha (60 %);
 • morebitne znanstveno-raziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje iz prakse (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli največje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Aškerčeva 12

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2020.

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24. 9. 2020 do 26. 9. 2020. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete:
www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vpis/vpis-2-stopnja-in-3-stopnja/

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.