Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV (drugi prijavni rok je odprt od 24. do 26. 9. 2019)

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV, 

ki ga izvajajo: Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko.

Več o programu na: www.ntf.uni-lj.si/omm 

Znanstvena področja:

 • Materiali
 • Metalurgija
 • Rudarstvo in geotehnologija

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij);
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne Izobrazbe. Tem kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov, bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dosedanjega študijskega uspeha (60 %);
 • morebitne znanstveno-raziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje iz prakse (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli največje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Aškerčeva 12

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do 2. septembra 2019.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vpis/vpis-2-stopnja-in-3-stopnja/.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.