Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA (drugi prijavni rok odprt od 7. do 16. 9. 2020)

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA,

ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta in Medicinska fakulteta in obsega sedem modulov:

 • Biostatistika
 • Družboslovna statistika
 • Ekonomska in uradna statistika
 • Matematična statistika
 • Poslovna statistika
 • Psihološka statistika
 • Tehniška statistika

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, e-naslov:

Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/prijava/razpis-s/


Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju 2. stopnje, in sicer:

 • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela,
 • ocena diplomskega oz. magistrskega dela.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela). 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 21. 8. 2020. Prvotni rok za prijavo za tujce izven EU (31. 5. 2020) je podaljšan do 9. 6. 2020.

Priloge k prijavi morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Statistiko« ali na elektronski naslov do predpisanega roka.

Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja, ki mora izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Statistika: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/