Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Seznam doktorskih študijskih programov

Št.
Študijski program
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Inštitucija
4
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
4 leta
240
8
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
4 leta
240
17
TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
4 leta
240
19
3 leta
180
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, University of Rijeka Faculty of Economics