Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Seznam doktorskih študijskih programov

Št.
Študijski program
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Inštitucija
4
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
3 leta
180
8
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
3 leta
180
17
TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
3 leta
180
19
UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA
3 leta
180
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, University of Rijeka Faculty of Economics