Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Seznam doktorskih študijskih programov

Št.
Študijski program
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Inštitucija
4
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
4 leta
240
8
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
4 leta
240
17
TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
4 leta
240
19
3 leta
180
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, University of Rijeka Faculty of Economics