Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Izbirni predmeti

Študenti lahko izbirajo med 31 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni s 5 KT. Predmeti obravnavajo znanstvene vsebine, ki jih s svojim raziskovalnim delom proučujejo nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Študent si izbere tri izbirne predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor izbirnih predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja.

Izbor predmetov mora biti potrjen s strani mentorja in koordinatorja modula.

Študenti matematičnega modula praviloma izberejo dva izbirna predmeta s seznama predmetov na doktorskem študiju Matematika na FMF. En predmet študenti praviloma izberejo s seznama izbirnih predmetov na programu Statistika. Pri tem ne morejo izbrati predmetov, ki so namenjeni nematematikom.


Seznam izbirnih predmetov:

  IME PREDMETA NOSILEC KT
1 Miroslav Verbič 5
2 Vladimir Batagelj 5
3 Marko Pahor 5
4 Irena Ograjenšek 5
5 Gregor Dolinar 5
6 Valentina Hlebec 5
7   Jože Sambt 5
8 Jože Sambt 5
9 Katja Lozar Manfreda 5
10 Irena Ograjenšek 5
11 Damjana Kokol Bukovšek 5
12 Mihael Perman 5
13          Gregor Sočan 5
14 Aleš Žiberna 5
15 Jože Sambt 5
16 Katarina Košmelj 5
17 Mojca Bavdaž 5
18 Blaž Zupan 5
19 Nada Lavrač 5
20 Nataša Kejžar 5
21 Janez Bernik 5
22 Miroslav Verbič 5
23 Miroslav Verbič 5
24 Irena Ograjenšek 5
25 Kristina Gruden 5
26 Mojca Bavdaž 5
27 Irena Ograjenšek 5
28 Damijana Kastelec 5
29 Melita Hajdinjak 5
30 Marko Pahor 5
31 Mojca Bavdaž 5