Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Urniki in izvajanje v študijskem letu 2020/2021

NAČIN IZVAJANJA PREDMETOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

  • Obvezni predmet v 1. letniku Metodologija statističnega raziskovanja se izvaja v prvi polovici zimskega semestra.
  • Obvezni predmet v 1. letniku Sodobni statistični pristopi se izvaja v letnem semestru.
  • Po zaključku predavanj pri predmetu Metodologija statističnega raziskovanja se začnejo izvajati izbirni predmeti.

 

URNIKI: