Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Statistika
Razpis za vpis v program Statistika v študijskem letu 2023/2024

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STATISTIKA 2023/2024

 

Kandidati za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika najkasneje do vključno 18. avgusta 2023 izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ.

NOVO! Drugi prijavni rok: 11.-18. 9. 2023

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (ponedeljek-petek od 8.00 do 16.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. 

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi, najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.).

 Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:

1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)

2. Izjava somentorja o prevzemu somentorstva

3. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

4. Kandidati, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, morajo oddati ustrezno vlogo in priloge.

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.


Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo na razpis za vpis, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr


Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki do zaključka prijavnega roka še ne bodo zaključili študijskega programa 2. stopnje. Zaključen predhodni študij je pogoj za vpis v študijski program 3. stopnje.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za morebitno sofinanciranje šolnine morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku vseh visokošolskih študijskih programov (kopije diplomskih listin in kopije prilog k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela o zaključku študijskih programov 1. in 2. stopnje)

V primeru zaključenih predbolonjskih študijskih programov pa kopije listin o zaključku študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe,sprejeto pred 11. 6. 2004, in v primeru zaključenega podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti tudi kopije listin za ta program.

Informativni dnevi

15. maj 2023 ob 15. uri, Medicinska fakulteta: informativni dan bo potekal online. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani.
18. maj 2023 ob 16. uri prek Zooma in ob 17. uri na Fakulteti za družbene vede, predavalnica 7. Podrobnejše informacije so objavljene tukaj.
24. maj 2023 ob 17. uriFakulteta za matematiko in fiziko, predavalnica 2.02, Jadranska 21, Ljubljana
30. maj 2023 ob 17. uriSkupni informativni dan za vse module programa Statistika: Fakulteta za matematiko in fiziko, predavalnica 3.06 in online na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/93483161084
1. junij 2023 ob 17. uriFilozofska fakulteta, predavalnica 119, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana.

 

Podrobnejše informacije o izvedbi informativnih dni (v živo ali na daljavo oziroma povezavah) bodo objavljene naknadno na tej spletni strani in na spletnih straneh članic izvajalk interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika.