Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Statistika
Razpis za vpis v program Statistika v študijskem letu 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STATISTIKA 2021/2022

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. 


Kandidati najkasneje do vključno 20. avgusta 2021 izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi. 
Drugi prijavni rok od 6. do 15. septembra 2021.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi, najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.).

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr

 

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

 
Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:

1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)

2. Izjava somentorja o prevzemu somentorstva

3. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

 

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

10. 3. 2021 ob 17. uri, Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17 - za modula POSLOVNA STATISTIKA in EKONOMSKA IN URADNA STATISTIKA 
6. 5. 2021 ob 14.30, spletna predstavitev za tuje študente (samo v angleščini), prijava na dogodek je obvezna - več informacij
19. 5. 2021 ob 16. uri, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, na daljavo: https://uni-lj-si.zoom.us/j/7855126985?pwd=YTNuMjFEVmNHUU1oSWNYZjR2TTlMUT09 (Meeting ID: 785 512 6985, Passcode: 8wffdQ) - za modul DRUŽBOSLOVNA STATISTIKA
20. 5. 2021 ob 15. uri, Medicinska fakulteta,Vrazov trg 2, Ljubljana, več informacij je dostopnih na https://www.mf.uni-lj.si/novice/informativni-dan-za-doktorski-studij-1 - za modul BIOSTATISTIKA
20. 5. 2021, ob 16. uri, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=mf80896159e697fa383b93f2adfdbad13 (Meeting number: 121 477 1911, Password: 3.stopnja)  za modul BIOSTATISTIKA
26. 5. 2021 ob 15. uri na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana v živo oziroma na daljavo, podrobnejše informacije bodo objavljene na http://www.fe.uni-lj.si/sl/ - za modul TEHNIŠKA STATISTIKA
27. 5 .2021 ob 17.00, predavalnica 2.02, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana, ali virtualno preko konferenčne platforme. Podrobne informacije bodo znane in objavljene nekaj dni pred dogodkom na spletnih straneh UL FMF: https://www.fmf.uni-lj.si/sl/ - za modul MATEMATIČNA STATISTIKA
31. 5. 2021 ob 16. uri  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana - za modul PSIHOLOŠKA STATISTIKA
1. 6. 2021 ob 16.30, https://uni-lj-si.zoom.us/j/97728482975?pwd=cnNLZGwvSmNrUnBlUnhTM05yVlFpdz09 - SKUPNI INFORMATIVNI DAN ZA VSE MODULE PROGRAMA STATISTIKA