Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA

Članice:
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, University of Rijeka Faculty of Economics

Sodelujoče institucije:

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
  • Univerza na Reki, Ekonomska fakulteta 

Pridobljen znanstveni naslov je: doktor znanosti / doktorica znanosti (okrajšano pred imenom se zapiše kot dr.) v Sloveniji in doktor znanosti / doktorica znanosti s področja družboslovja na Hrvaškem. 

Temeljni cilji programa:
Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja je namenjen kandidatom, ki delajo ali se nameravajo zaposliti na delovnih mestih, za katera se zahteva in pričakuje znanstveno-raziskovalno delovanje na področju uprave in poslovnih ved na področju javnega sektorja; to pomeni preučevanje, snovanje, razvoj in aplikacijo novih metodologij, tehnologij in znanj na področju uprave in poslovnih ved. Program je zasnovan tako, da kandidat v prvih dveh študijskih letih pridobi vsa potrebna poglobljena teoretsko-znanstvena in metodološka upravno-pravna, organizacijska, ekonomska, menedžerska in informacijska znanja, ki so potrebna za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in praktičnih problemov na izbranih področjih in ki jih v nadaljevanju tega študija uporabi za razrešitev konkretnega znanstveno-raziskovalnega problema v okviru izdelane doktorske disertacije. Zato je Skupni doktorski študijski program zasnovan izrazito inter - in multidisciplinarno, kar ustreza naravi znanstvenega raziskovanja na eni in najzahtevnejšega strokovnega dela na drugi strani. 

Struktura programa:
Študent ima možnost izbire študijskih obveznosti v prvem in drugem letniku pri izbirnih predmetih. Z izbiro izbirnih predmetov se študentom omogoča interdisciplinarnost oziroma izbiro študijskih predmetov iz štirih različnih ved (informacijske, ekonomske, organizacijske in pravne vede). V 1. letniku študent v soglasju z mentorjem (glede na temo doktorske disertacije) izbere izbirni metodološki predmet Družboslovna statistika ali izbirni metodološki predmet Optimizacijski modeli v javnem sektorju, 2 obvezna predmeta, opravi 2-krat individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. Pripraviti mora dispozicijo doktorske disertacije. V 2. letniku študent izbira med dvema moduloma: Javno upravljanje in Ekonomski modul. Študent opravi 2 usmeritvena predmeta, 2 izbirna predmeta, 2-krat individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. Do vpisa v 3. letnik mora imeti potrjeno temo doktorske disertacije. V 3. letniku študent opravi individualno raziskovalno delo in zaključni doktorski seminar ter zagovarja doktorsko disertacijo.
Pri izbirnih predmetih lahko študent izbira med naborom izbirnih predmetov na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani ali na Ekonomski fakulteti Univerze na Reki ali se odloči za opravljanje izbirnih predmetov na drugi domači ali tuji fakulteti v obsegu najmanj 10 ECTS. Za izbiro potrebuje predhodno soglasje vodstva doktorskega študija. 

Več informacij: http://www.fu.uni-lj.si/programi/upravljanje-in-ekonomika-javnega-sektorja/ in https://www.efri.uniri.hr/