Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

VARSTVO OKOLJA
Arhiv

2018/2019

Predstavitveni zbornik (v študijskem letu 2018/2019)

2017/2018

Predstavitveni zbornik (v študijskem letu 2017/2018)

2016/2017

Predstavitveni zbornik    
Spremembe predstavitvenega zbornika (v študijskem letu 2016/2017)
e-knjiga

2015/2016

Predstavitveni zbornik
Spremembe predstavitvenega zbornika (v študijskem letu 2015/2016)
e-knjiga 

2014/2015

Predstavitveni zbornik 2014/2015
Predstavitveni zbornik 2014/2015 - e-knjiga
Spremembe predstavitvenega zbornika 
Učni načrti 2014/2015

2013/2014

Predstavitveni zbornik doktorskega študijskega programa Varstvo okolja - za študijsko leto 2013/2014
Vodnik po študijskem programu Varstvo okolja

2012/2013

Predstavitveni zbornik doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (za študijsko leto 2012/2013)

URNIKI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Izvajanje predmetov na programu Varstvo okolja v letu 2017/2018
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Doktorski seminar v 2. letniku  

Urniki za študijsko leto 2016/2017

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2016/2017 
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Doktorski seminar v 2. letniku

Urniki za študijsko leto 2015/2016

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2015/2016
Urnik in navodila za doktorski seminar v 2.letniku
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Urniki za študijsko leto 2014/2015

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2014/2015
Interdiscipliarno znanstveno raziskovalno delo
Doktorski seminar v 2. letniku

Urniki za študijsko leto 2013/2014

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2013/2014
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Kemija in tehnologija okolja
Doktorski seminar v 2. letniku

Urniki za študijsko leto 2012/2013

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2012/2013
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja

Urniki za študijsko leto 2011/2012

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2011/2012 
Urnik obveznega predmeta v 1. letniku Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Urniki za študijsko leto 2010/2011

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2010/2011
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Gradivo predavanj prof. dr. Matjaža Mikoša: Uvod v raziskovanje v tehniki pptpdf
Okolje, zdravje in blagostanje
Obnovljivi viri energije
Ekonomika in pravo okoljskega managementa
Prvo predavanje bo v ponedeljek, 16. 5. 2011, ob 16.00 uri na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Predavanja bodo ob ponedeljkih, sredah in petkih, vključno s 1. 6. 2011.

Urniki za študijsko leto 2009/2010

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program varstvo okolja (3. stopnja)
Izvajanje 1. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa varstvo okolja v št. letu 2009/2010 

Obvezen predmet
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo- obvezen predmet za vse štduente 1. letnika
Gradivo prof. dr. Dušana Pluta v okviru predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Gradivo prof. dr. Andreja Uleta v okviru predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo 

Temeljni predmeti
Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja
Tla in geologija okolja
Upravljanje z naravnimi in energijskimi viri
Ekologija z varstvom narave
Zrak, klima in vode
Ekonomika in pravo okoljskega managementa

Izbirni predmeti

Naravna tveganja v gorskem okolju
Prostor in okolje