Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Arhiv

2018/2019

Predstavitveni zbornik (v študijskem letu 2018/2019)

2017/2018

Predstavitveni zbornik (v študijskem letu 2017/2018)

2016/2017

Predstavitveni zbornik    
Spremembe predstavitvenega zbornika (v študijskem letu 2016/2017)
e-knjiga

2015/2016

Predstavitveni zbornik
Spremembe predstavitvenega zbornika (v študijskem letu 2015/2016)
e-knjiga 

2014/2015

Predstavitveni zbornik 2014/2015
Predstavitveni zbornik 2014/2015 - e-knjiga
Spremembe predstavitvenega zbornika 
Učni načrti 2014/2015

2013/2014

Predstavitveni zbornik doktorskega študijskega programa Varstvo okolja - za študijsko leto 2013/2014
Vodnik po študijskem programu Varstvo okolja

2012/2013

Predstavitveni zbornik doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (za študijsko leto 2012/2013)

Urniki za študijsko leto 2016/2017

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2016/2017 
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Doktorski seminar v 2. letniku

Urniki za študijsko leto 2015/2016

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2015/2016
Urnik in navodila za doktorski seminar v 2.letniku
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Urniki za študijsko leto 2014/2015

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2014/2015
Interdiscipliarno znanstveno raziskovalno delo
Doktorski seminar v 2. letniku

Urniki za študijsko leto 2013/2014

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2013/2014
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Kemija in tehnologija okolja
Doktorski seminar v 2. letniku

Urniki za študijsko leto 2012/2013

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2012/2013
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja

Urniki za študijsko leto 2011/2012

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2011/2012 
Urnik obveznega predmeta v 1. letniku Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Urniki za študijsko leto 2010/2011

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2010/2011
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

Gradivo predavanj prof. dr. Matjaža Mikoša: Uvod v raziskovanje v tehniki pptpdf
Okolje, zdravje in blagostanje
Obnovljivi viri energije
Ekonomika in pravo okoljskega managementa
Prvo predavanje bo v ponedeljek, 16. 5. 2011, ob 16.00 uri na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Predavanja bodo ob ponedeljkih, sredah in petkih, vključno s 1. 6. 2011.

Urniki za študijsko leto 2009/2010

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program varstvo okolja (3. stopnja)
Izvajanje 1. letnika interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa varstvo okolja v št. letu 2009/2010 

Obvezen predmet
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo- obvezen predmet za vse štduente 1. letnika
Gradivo prof. dr. Dušana Pluta v okviru predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo
Gradivo prof. dr. Andreja Uleta v okviru predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo 

Temeljni predmeti
Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja
Tla in geologija okolja
Upravljanje z naravnimi in energijskimi viri
Ekologija z varstvom narave
Zrak, klima in vode
Ekonomika in pravo okoljskega managementa

Izbirni predmeti

Naravna tveganja v gorskem okolju
Prostor in okolje