Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Podatki o programu

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Program je ovrednoten po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program je sestavljen interdisciplinarno in združuje znanstvena področja trinajstih fakultet Univerze v Ljubljani. Program je predviden kot interdisciplinarni študij za doktorande naravoslovnih, tehniških, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in medicinskih ved, ki bodo pri izdelavi doktorske disertacije potrebovali znanja z več področij. Progam je primerljiv s sorodnimi programi tujih univerz.

Predstavitveni zbornik  (študijsko leto 2023/2024)

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2022/2023)