Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Predmetnik študijskega programa in urniki

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu (IRD) za doktorsko disertacijo. 

Doktorand, skupaj z mentorjem in s somentorjem, izbere predmete iz nabora temeljnih in izbirnih predmetov. Poleg obveznega metodološkega predmeta si izbere še dva temeljna predmeta in dva izbirna predmeta glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. 

Učni načrti predmetov programa Varstvo okolja

 

Vsebinska struktura programa po letnikih+

Obvezni predmet+

Temeljni predmeti+

Izbirni predmeti +

Urniki in izvajanje v študijskem letu 2023/2024+