Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Izbirni predmeti

Doktorandi lahko izbirajo med 58 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni z 10 KT. Izbirne predmete si izbirajo glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbrati morajo najmanj dva predmeta s po 10 KT. Izbirni predmeti se izvajajo v raziskovalnih enotah v laboratorijih, oddelkih, katedrah in drugih raziskovalnih enotah članic Univerze v Ljubljani. Doktorandi si lahko v dogovoru z mentorjem in somentorjem izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih programov UL in primerljivih programov tujih univerz. 

Seznam izbirnih predmetov:

 

IME PREDMETA

NOSILEC/IZVAJALCI

KT

1.

Analizna kemija v kontroli okolja

prof. dr. Marjan Veber
prof. dr. Helena Prosen

10

2.

Biogeokemijska kroženja

prof. dr. Jadran Faganeli
doc. dr. Nastja Rogan Šmuc
doc. dr. Tjaša Danevčič
doc. dr. Ingrid Falnoga

10

3.

Bioindikacija in varstvo kopenskih ekosistemov

 

doc. dr. Klemen Eler
izr. prof. dr. Hojka Kraigher

10

4.

Biomonitoring

prof. dr. Romana Marinšek Logar

10

5.

Ekofiziologija rastlin 

prof. dr. Dominik Vodnik
prof. dr. Franc Batič

10

6.

Ekohidrologija

prof. dr. Mitja Brilly
prof. dr. Mihael J. Toman

10

7.

Ekologija podzemeljskih habitatov

doc. dr. Cene Fišer
doc. dr Maja Zagmajster

10

8.

Ekološki procesi v morju

prof. dr. Jadran Faganeli
prof. dr. Alenka Malej
prof. dr. Lovrenc Lipej

10

9.

Ekotoksičnost in ocena tveganja kemikalij na okolje

doc. dr. Anita Jemec Kokalj
prof. dr. Damjana Drobne
doc. dr. Primož Zidar

10

10.

Etični odnos do narave

prof. dr. Borut Ošlaj

10

11.

Fitofarmacevtska sredstva in njihove alternative

prof. dr. Stanislav Trdan

10

12.

Fiziologija v posebnih razmerah

doc. dr. Uroš Kovačič

10

13.

Geokemija okolja 

prof. dr. Nina Zupančič

10

14.

Geologija okolja

prof. dr. Nina Zupančič
prof. dr. Andrej Šmuc

 

10

15.

Geologija življenjskega okolja

prof. dr. Nina Zupančič

10

16.

Goriva, zgorevanje in okolje 

izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
prof. dr. Tomaž Katrašnik

10

17.

Gospodarjenje z odpadki

izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

10

18.

Gozd in okolje

prof. dr. Andrej Bončina

10

19.

Hibridno modeliranje okoljskih sistemov

izr. prof. dr. Nataša Atanasova

10

20.

Informacijski pristopi v naravoslovju in tehniki

prof. dr. Bojana Boh Podgornik

10

21.

Industrijska ekologija

izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

10

22.

Interdisciplinarni vidiki varovanja okolja na podeželju

izr. prof. dr. Majda Černič Istenič
prof. dr. Marina Pintar
prof. dr. Andrej Udovč

10

23.

Inženirsko modeliranje ekoloških procesov v površinskih vodah

prof. dr. Matjaž Četina

10

24.

Kemijski procesi v okolju

prof. dr. Helena Prosen

10

25.

Kovine v okolju

doc. dr. Marija Zupančič

10

26.

Kras in okolje

izr. prof. dr. Mihael Brenčič

10

27.

Mednarodnopravno varstvo okolja

Izr. prof. dr. Vasilka Sancin

10

28.

Mikrobna ekologija 

prof. dr. David Stopar  
prof. dr. Ines Mandić Mulec                 

10

29.

Mineralni materiali v kulturni dediščini

doc. dr. Mirijam Vrabec

10

30.

Načrtovanje okolju prijaznih proizvodov in tehnologij

prof. dr. Borut Kosec
izr. prof. dr. Franci Pušavec
izr. prof. dr. Aleš Nagode

10

31.

Naravna tveganja v gorskem okolju

prof. dr. Matjaž Mikoš
prof. dr. Marko Polič
izr. prof. dr. Timotej Verbovšek

10

32.

Nevarne snovi v tekstilijah

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer
prof. dr. Barbara Simončič

10

33.

Obnovljivi viri energije

prof. dr. Sašo Medved
prof. dr. Marko Hočevar
prof. dr. Marko Topič

10

34.

Ohranitveno gozdarstvo

prof. dr. Jurij Diaci

10

35.

Okolje, biovarnost in živalska produkcija

doc. dr. Štefan Pintarič

10

36.

Okoljska epidemiologija

prof. dr. Ivan Eržen
izr. prof. dr. Borut Poljšak

10

37.

Okoljske politike med moralnim upravičenjem, ekonomsko analizo in politično uresničljivostjo

doc. dr. Simon Hajdini

10

38.

Podzemne vode

izr. prof. dr. Mihael Brenčič

10

39.

Politična ekologija

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

10

 

Požari in vpliv na okolje

prof. dr. Stojan Petelin

10

41.

Presoje okoljskih posegov in pokrajinska ranljivost

izr. prof. dr. Matej Ogrin 

10

42.

Prostor in okolje

prof. dr. Alma Zavodnik Lamovšek       

10

43.

Recikliranje kovinskih materialov

prof. dr. Boštjan Markoli
prof. dr. Jožef Medved
prof. dr. Borut Kosec
prof. dr. Primož Mrvar

10

44.

Remediacija tal

prof. dr. Domen Leštan

10

45.

Spremembe okolja in rastline

izr. prof. dr. Alenka Gaberščik

10

46.

Toksikokinetika zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živalskem organizmu in okolju

izr. prof. dr. Tomaž Snoj

10

47.

Trajnostno razvojno usmerjene tehnologije izrabe podzemnega prostora

izr. prof. dr. Željko Vukelić
doc. dr. Goran Vižintin
izr. prof. dr. Jože Kortnik

10

48.

Umeščanje rizičnih/tveganih objektov v socialno okolje

izr. prof. dr. Drago Kos
prof. dr. Mitja Brilly
prof. dr. Marko Polič

10

49.

Uporaba daljinskega zaznavanja

izr. prof. dr. Krištof Oštir

10

50.

Varnost in zanesljivost v procesni tehniki

prof. dr. Borut Mavko
doc. dr. Ivo Kljenak

10

51.

Varstvo krajine

prof. dr. Mojca Golobič
prof. dr. Ana Kučan

10

52.

Varstvo lesenih objektov kulturne dediščine

prof. dr. Franc Pohleven

10

53.

Vrednotenje zemljišč in gospodarjenje

prof. dr. Franc Lobnik
izr. prof. dr. Anka Lisec

10

54.

Zaščita hidrosfere

 

izr. prof. dr. Nataša Atanasova

10

55.

Zdravstvena ekologija

prof. dr. Marjan Bilban

10

56.

Zgorevanje in prenos toplote v metalurških reaktorjih

prof. dr. Borut Kosec
prof. dr. Jakob Lamut
doc. dr. Blaž Karpe

10

57.

Znanost v družbenem in okoljskem kontekstu

prof. dr. Olga Markič

10

58.

Živalske kužne bolezni in okolje

prof. dr. Peter Hostnik               

10