Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja
Razpis za vpis v program Varstvo okolja v študijskem letu 2020/2021

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVO OKOLJA 2020/2021  - ZAKLJUČEN


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na tri načine:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom
2) Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom)
3) Z AAI-računom

Kandidati najkasneje do vključno 21. avgusta 2020 (rok za tujce izven EU bi se prvotno moral zaključiti z dnem 31. 5. 2020 - podaljšan do 9. 6. 2020, drugi prijavni rok je odprt od 3. do 14. 9. 2020) izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo. V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja, po pošti priporočeno ali na e-naslov doktorski.studij@uni-lj.si poslati priloge k prijavi. V primeru pošiljanja prilog k prijavi po e-pošti, v zadevo zapišejo "Varstvo okolja - prijava na razpis" in pošljejo vse priloge v enem združenem dokumentu.
  

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Sklep o priznanju (Kandidati s tujo listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti sklep o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki  odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/);

4. Izjavi mentorja in somentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

5. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo. Idejno zasnovo kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.)

6. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, morajo obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

 
Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

Informativni dnevi - spremljajte infomracije zaradi možnih sprememb

11. 3. 2020 ob 17. uri v predavalnici MBA (P-119) Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
21. 5. 2020 ob 15. uri Biotehniška fakulteta, videokonferenca: https://global.gotomeeting.com/join/704366885

6. 5. 2020 ob 16. uri v predavalnici 21 Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana - videokonferenca
13. 5. 2020 ob 15. uri Veterinarska fakulteta, Videokonferenca: https://zoom.us/j/96991857218
20. 5. 2020 ob 16. uri Fakultete za strojništvo, na daljavo
21. 5. 2020 ob 15. uri Medicinska fakulteta, videokonferenca: https://us02web.zoom.us/j/89153267726
21. 5. 2020 ob 17. uri Pravna fakultete, na daljavo
1. 6. 2020 ob 16. uri Filozofske fakultete, potrebna je predhodna prijava na doktorski.studij@ff.uni-lj.si do 14.00 na dan dogodka
19. 6. 2020 ob 17. uri, Fakulteta za pomorstvo in promet, Povezava do videokonference bo dostopna tukaj.
10. 6. 2020 ob 15. uri, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, videokonferenca: https://zoom.us/j/99205334698?pwd=eWZoMkRCd0ZCT1BBcXNXWnkxSDZzdz09
10. 6. 2020 ob 16. uri v svečani dvorani (2. nadstropje) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, Ljubljana in prek videokonference na https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/gol-xuz-t7v.