Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Programski svet

Programski svet sestavljajo po en predstavnik vsake od članic izvajalk (Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za pomorstvo in promet, Fakultete za strojništvo, Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Naravoslovnotehniške fakultete, Pravne fakultete in Veterinarske fakultete). V programski svet predlagajo svoje predstavnike in koordinatorje senati članic izvajalk. Na predlog senatov članic, izvajalk študija, člane programskega sveta imenuje senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima namestnike. Predsednika in namestnike izvolijo člani programskega sveta med seboj. Mandatna doba predsednika in članov programskega sveta je štiri leta. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani. 

Predvideni termini sej Programskega sveta Varstvo okolja v študijskem letu 2023/2024:

17. 10. 2023
12. 12. 2023
5. 3. 2024
11. 6. 2024
3. 9. 2024
 

PROŠNJE ŠTUDENTOV: Študenti naj svoje morebitne prošnje, povezane z doktorskim študijem Varstvo okolja, pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Programski svet Varstvo okolja, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali doktorski.studij@uni-lj.si. Rok za posredovanje prošenj in vlog je 10 dni pred sejo Programskega sveta.

 

Člani programskega sveta, predstavniki članic, izvajalk študija: 

  • Pravna fakulteta: prof. dr. Vasilka SANCIN, predsednica Programskega sveta
   e-mail: , tel.: 01 420 31 29
    
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: prof. dr. Andreja ŽGAJNAR GOTVAJN
   e-mail: , tel.: 01 479 85 79
    
  • Biotehniška fakulteta: prof. dr. Mihael Jožef TOMAN
   e-mail: ; tel.: 01 320 33 40
    
  • Ekonomska fakulteta: prof. dr. Andreja CIRMAN
   e-mail: , tel.: 01 589 27 55
    
  • Fakulteta za družbene vede: izr. prof. dr. Matjaž URŠIČ
   e-mail: , tel.: +386 1 580 53 49
    
  • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: izr. prof. dr. Nataša ATANASOVA
   e-mail: , tel.: 01 476 86 82 
    
  • Fakulteta za matematiko in fiziko: izr. prof. dr. Daniel SVENŠEK
   e-mail: , tel.: 01 476 66 31
    
  • Fakulteta za pomorstvo in promet: izr. prof. dr. Oliver BAJT
   e-mail: , tel.: +386 5 671 29 10
    
  • Fakulteta za strojništvo: izr. prof. dr. Ciril ARKAR
   e-mail: ; tel.: 01 477 12 34
    
  • Medicinska fakulteta: doc. dr. Andreja KUKEC
   e-mail: ; tel.: 0 1 543 75 44
    
  • Filozofska fakulteta: prof. dr. Katja VINTAR MALLY
   e-mail: , tel.: 01 241 12 42
    
  • Naravoslovnotehniška fakulteta: prof. dr. Nina ZUPANČIČ
   e-mail: , tel.: 01 470 46 25
    
  • Veterinarska fakulteta: doc. dr. Štefan PINTARIČ
   e-mail:  stefan.pintaric@vf.uni-lj.si, tel.: 01 477 91 41
    
  • Predstavnik/ca študentov: Barbara SIMONIČ
   e-mail:  

Namestniki predsednika/ce za posamezna področja:

Naravoslovje
izr. prof. dr. Martin DOBEIC
e-mail: 
, tel.: 01 477 91 40, 040 398 314

Tehnika
prof. dr. Andreja ŽGAJNAR GOTVAJN
e-mail: andreja.zgajnar@fkkt.uni-lj.si, tel.: 01 479 8579

Biotehnika:
prof. dr. Mihael Jožef TOMAN
e-mail: 
, tel.: 01 3203 340

Medicina:
doc. dr. Andreja KUKEC
e-mail: 
, tel.: 01 5437 544

Družboslovje in humanistika:
prof. dr. Katja VINTAR MALLY
e-mail: 
, tel.: 01 2411 242

 

Pristojnosti Programskega sveta

  • imenuje predsednika in namestnike predsednika
  • zbere prijave, sprejme sklepe o izbiri kandidatov in jih posreduje Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
  • pripravi predlog za prijavo na državne razpise za sofinanciranje doktorskega študija
  • pripravlja poročila državnim in ostalim organom in institucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem
  • vključuje nove predmete, ki jih predlagajo članice, izvajalke programa
  • sprejema delovni načrt doktorskega študija varstva okolja
  • analizira učinkovitost in kakovost njegovega izvajanja ter predlaga ukrepe
  • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov
  • skrbi za povezovanje in sodelovanje raziskovalnih skupin
  • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Varstvo okolja
    

Sklep Senata o imenovanju Programskega sveta doktorskega študija Varstvo okolja