Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

VARSTVO OKOLJA
Možnosti zaposlitve

Bodoči doktorji znanosti se lahko zaposlijo na pedagoškem in raziskovalnem področju in so pomembni za obnovo kadrov na slovenskih univerzah in drugih izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Usposobljeni bodo za znanstveni razvoj področja varstva okolja znotraj matične stroke, za sodelovanje v multidisciplinarnih skupinah pri reševanju problemov varstva okolja in presojah vplivov na okolje, in se lahko zaposlijo tudi v gospodarstvu, zlasti v industriji in trgovini, v javni upravi in javnih podjetjih s področja varstva okolja, v zdravstvenih zavodih, v svetovalnih podjetjih in službah na državni in občinski ravni, v različnih raziskovalnih projektih, na področju političnega svetovanja ter povsod tam, kjer se soočajo s procesi varovanja okolja in okolju prijaznih storitev, v raziskovalnih inštitutih, v nadzornih organih, kot eksperti v zavarovalnicah in v drugih ustanovah, ki zaposlujejo najvišje izobražene strokovnjake in raziskovalce.

Kot najvišje izobraženi strokovnjaki bodo doktorji znanosti lahko prevzeli tudi vodilne vodstvene funkcije, bodisi kot vodje manjših delovnih skupin in oddelkov bodisi malih, srednjih in tudi večjih podjetij in družb. Glede na razvoj varstva okolja, višanja standardov in zakonskih zahtev je potreba v praksi po kadru z znanjem o okolju, še posebej v industriji, velika. Potrebo po tovrstnem kadru ne izkazujejo samo podjetja, ki so aktivna na področju okoljevarstva, temveč tudi ostala, ki področju varovanja okolja in reševanju okoljskih problemov namenjajo velik pomen.