Preden se dokončno odločite za določen študij ali poklic, morate ugotoviti, kaj vas zanima, v čem ste dobri, v čem slabi. To najlažje storite tako, da skušate spoznati samega sebe, svoje sposobnosti in lastnosti, interese, vrednote in motive, ki jih cenite in si prizadevate, da jih uresničujete v vsakdanjem življenju in pri delu. Vrednote vplivajo na to, kaj vas motivira, osrečuje pri delu.

Za individualni pogovor o prepoznavanju svojih lastnosti, prednostih, znanj in kompetenc smo študentkam in študentom UL na voljo karierni svetovalci, ki delujemo brezplačno na vseh fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. Svetovanja potekajo v živo ali na daljavo.

Po presoji v karierno svetovanje vključimo tudi izvedbo Hollandovega interesnega vprašalnika SDA Iskanje poklicne poti, s pomočjo katerega lahko odkrijete, katere interesne tipe imate najbolj izražene in kaj za vas to pomeni v kontekstu iskanja poklicne poti. Če vas zanima, v kateri interesni tip spadate in bi se radi bolje spoznali, se obrnite na svojega kariernega svetovalca.

Odlična priložnost, da se bolje poznate, je tudi dogodek Simulacija selekcijskega postopka, ki jo organiziramo vsako pomlad z Oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete UL. Na njem najprej rešite nekaj psiholoških vprašalnikov, ki jih podjetja in organizacija najpogosteje uporabljajo pri selekciji kandidatov, nato pa se preizkusite še na simulaciji zaposlitvenega razgovora. Po izvedbi prejmete interpretacijo psiholoških testov, s katero dobite poglobljen vpogled v svoje lastnosti, in povratno ustno in pisno informacijo o celotnem postopku.

Možnosti, kako se bolje spoznamo, vključujemo tudi v delavnice, s katerimi krepimo veščine vodenja kariere. V njih pogosto uporabimo analizo SWOT, ki nam služi kot izhodišče za prepoznavanje in nadgrajevanje svojih prednosti, prepoznavanje in odpravljanje slabosti, prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti in prepoznavanje in izogibanje tveganj.

Priporočamo, da spremljajte dogodke v POPR-u.

Dodatni viri

Kakovostna samoocena obravnava pregled vaših vrednot, interesov, osebnostnih lastnostih, sposobnosti, kar lahko preverite s pomočjo različnih vprašalnikov, orodij in pristopov, ki vam lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev in so dostopni tudi na spletu.

Na tem mestu bi vas želeli opomniti, da rezultate spletnih vprašalnikov jemljite zgolj kot izhodišče za nadaljnje razmišljanje in pogovor o karieri, nikakor pa rezultati niso namenjeni strogemu opredeljevanju, kdo smo (»predalčkanje«), ker se dimenzije pojavijo pri vseh, razlika je le v tem, da nekatera(e) dimenzija(e) bolj prevladujejo in nas na določen način opredeljujejo.