Prorektor za raziskovanje in razvoj

Prof. dr. Anton Ramšak je diplomiral in opravil znanstveni magisterij iz jedrske fizike na Oddelku za fiziko tedanje Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani ter doktoriral s temo Dinamika vrzeli v oksidnih superprevodnikih, prav tako na Univerzi v Ljubljani. Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je zaposlen od leta 1985. Leta 2005 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za področje fizike. Kot podoktorski sodelavec je deloval v letih 1991–1992 na Institutu Max Planck v Stuttgartu. Redno gostuje na King's College v Londonu, na Univerzi v Oxfordu, v QinetiQu, na Imperial College London, na University College London in na Univerzi Complutense v Madridu.

Raziskovalno je v doktoratu in tudi po njem teoretično proučeval kvantne modele močno sklopljenih elektronov, med drugim sklopitev elektronov z magnoni in s fononi ter modele za opis visokotemperaturnih superprevodnikov. Zadnji dve desetletji se ukvarja s teorijo kvantnih, predvsem nanoskopskih sistemov, in sicer s fizikalnimi lastnostmi kvantnih pik in kvantnih žic, z generiranjem kvantne prepletenosti, z manipulacijo kvantnih bitov in kvantnih faz ter z lastnostmi topoloških izolatorjev. Raziskoval je tudi fenomen kvantne prepletenosti v okviru primerjave med standardno kopenhagensko in Bohmovo interpretacijo kvantne mehanike. Na teh področjih je v več mednarodnih in domačih projektih vodil slovensko raziskovalno skupino. Zadnji pridobljeni projekt na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je v zvezi s kvantnim prenosom informacije na podlagi kvantne prepletenosti. Znanstveno objavlja v najboljših revijah za področje fizike, pri Založbi Univerze v Ljubljani je leta 2021 objavil monografijo Kvantna mehanika. Njegovi doktorandi so postali uspešni pedagoški sodelavci Univerze v Ljubljani ter raziskovalci na institutih in v visokotehnoloških podjetjih.

Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je med drugim predaval Teoretično fiziko, Statistično fiziko ter sedaj vrsto let Kvantno mehaniko in Klasično mehaniko. Dve leti je predaval Statistično fiziko na mednarodnem centru za teoretično fiziko (ICTP) v Trstu.

V letih 2013–2015, 2017–2019 in 2019–2021 je bil tri mandate dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V letih 2011–2013 je bil na fakulteti predstojnik Oddelka za fiziko in prodekan za raziskovalno dejavnost. V letih 2007–2013 je bil dva mandata predsednik univerzitetne Komisije za magistrski študij. V letih 2006–2010 je bil član Znanstvenoraziskovalnega sveta za naravoslovje pri ARRS in v letih 1997–2003 dva mandata predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za fiziko.

Za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025 je bil izvoljen za prorektorja Univerze v Ljubljani za raziskovanje in razvoj.

Osebna spletna stran