Programi vseživljenjskega učenja Modre fakultete

Vpisi na programe vseživljenjskega učenja Modre fakultete so odprti. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, prek e-pošte () ali v živo v času naših uradnih ur.

> Kako se prijavim na programe Modre fakultete

> Pomoč pri prijavi

Opis vseh programov Modre fakultete najdete spodaj, pa tudi v katalogu programov za zimski semester, ki si ga lahko sami natisnete.

V drugi polovici decembra bodo objavljeni programi, ki bodo potekali v letnem semestru. Vpis v večino programov zimskega semestra (razen spodnjih) je zaključen.

V letnem semestru se načrtuje nadaljevanje z večino programov, ki so bili razpisani v zimskem semestru in kar nekaj novih kot so Španščina I, Mladi 100 let, Izletništvo in pohodništvo in podobni.

 

 • Filmski krožek: Ženske in film

  Predavateljici: doc. dr. Polona Petek, doc. dr. Maja Krajnc

  Pričetek: petek, 11. 11. 2022, ob 14. uri, trajanje do 17. ure 

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Kinodvorana Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Aškerčeva 5, pritličje

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: 5 srečanj, enkrat tedensko po štiri ure: projekcija (2 uri), predavanje (1 ura), diskusija (1 ura)

  Oblika dela: projekcija, predavanje, diskusija

  Opis izobraževanja

  Filmski krožek bo udeležence seznanil z izborom najpomembnejših prispevkov žensk k zgodovini filmske umetnosti in filmske vede. Prvo predavanje bo osvetlilo prva desetletja filmske zgodovine in nekaj najvidnejših filmskih pionirk. Drugo predavanje bo posvečeno Agnès Varda, vplivni sopotnici francoskega novega vala. Tretje predavanje bo predstavilo enega ključnih pojmov filmske teorije, »moški pogled«, in kritiko, ki so jo kot »opozicijski pogled« formulirale temnopolte filmske feministke. Četrto predavanje bo obravnavalo vlogo žensk v iranski kinematografiji. Peto predavanje pa nas bo pripeljalo v domačo regijo danes z obravnavo beograjske režiserke in montažerke Jelene Maksimović.

  Reference predavateljic

  Polona Petek je predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije (UL AGRFT). V svojih objavah se osredotoča na transnacionalnost in kozmopolitstvo v evropskih kinematografijah, pri razvijanju filmske pedagogike pa pozornost posveča zlasti kultiviranju empatije skozi srečanje s filmom.

  Maja Krajnc je predavateljica na Katedri za filmske in televizijske študije (UL AGRFT) in odgovorna urednica revije KINO!. Je koordinatorica in izvajalka projekta Razumevanje filma, izvaja pa tudi izobraževalni program za mlade Ostrenje pogleda ter sodeluje z mnogimi filmskimi ustanovami in festivali.

  Cena za udeležence: 61 €

  Povezava za prijavo

 • Skrivnostna obmejna območja: Sprehod skozi dediščino Beneške Slovenije in Kočevske

  Predavateljice: asist. Tina Ivnik, doc. dr. Anja Moric, asist. Manca Račič

  Pričetek: petek, 20.1. 2023, ob 10.00

  Način izvedbe: v živo (v izredni situaciji na daljavo)

  Kraj: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2 (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo), v letnem semestru ekskurziji v Beneški Sloveniji in na Kočevskem

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: v zimskem semestru enkrat tedensko po dve uri, v letnem semestru bosta izvedeni ekskurziji

  Oblika dela: predavanja, raziskovalni študijski krožek, ekskurziji

  Opis izobraževanja

  Študijski krožek se osredotoča na spoznavanje dediščine dveh manj poznanih obmejnih območij - Beneške Slovenije in širše Kočevske. Na dveh ekskurzijah se bodo udeleženci krožka srečali s prebivalci teh območij in njihovo dediščino: kulinariko, pripovednim izročilom in ostalimi etnološkimi posebnostmi. V zimskem semestru bo potekalo študijsko delo na fakulteti, v letnem semestru bosta organizirani dve strokovni ekskurziji.

  Reference predavateljic

  Doc dr. Anja Moric je sodelavka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. V ospredju njenega raziskovanja so medkulturni in medetnični odnosi, izseljenstvo, manjšine, meje in obmejna območja in kulturna dediščina. Je direktorica Zavoda Putscherle, centra za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, ki deluje na Kočevskem. Tina Ivnik je mlada raziskovalka in doktorska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Njeno raziskovalno področje je sprememba kulturne krajine v Nadiških dolinah Beneške Slovenije. Manca Račič je magistrica etnologije in kulturne antropologije ter sociologije kulture. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. Področja, katerim se trenutno akademsko posveča, so: staroverstvo, prikazovanja Device Marije, svetišča oživljanja mrtvorojencev.

  Cena za udeležence: 61 €

  Dodatni stroški: dve strokovni ekskurziji

  Povezava za prijavo

 • 3D tehnologije

  Predavatelj: doc. dr. Janez Jamšek

  Pričetek: petek, 2. 12. 2022, ura bo sporočena naknadno

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: štiri srečanja po 5 ur

  Oblika dela: delavnice

  Opis izobraževanja

  Podobno kakor je v večini naših domov našel svoje mesto osebni računalnik, kmalu za njim pa še tiskalnik, danes k nam prodirajo cenovno ugodni 3D tiskalniki. Tekom delavnic boste pridobili odgovore na vprašanja kot so: Kaj je 3D tiskalnik? Kako ga uporabljamo? Kaj lahko z njim izdelujemo? Spoznali bomo dve poti do izdelka, preko 3D modeliranja in preko 3D skeniranja. Vsa programska oprema, ki nam bo služila na poti bo primerna za začetniški nivo.

  Reference predavatelja

  Janez Jamšek je doktoriral iz elektrotehnike, glavna raziskovalna področja so: biomedicinski inženiring, metode za analizo sistemov nelinearne dinamike, mehanski pogoni: analiza hrupa in vibracij ležajev, diagnostika in prognoza, didaktika tehniškega izobraževanja: strategije aktivnega učenja, razmišljanje višjega reda, razvoj kritičnega mišljenja in tehniške inovativnosti, reševanje problemov in tehnološka ter tehniška pismenost.

  Cena za udeležence: 61€

  Dodatni stroški: stroški za polnilo (približno 10 evrov)

  Povezava za prijavo

 • Duhovna akademija - Izzivi miru

  Koordinator programa: doc. dr. Tadej Stegu

  Predavatelji: akad. prof. dr. Jože Krašovec, prof. dr. Edvard Kovač, dr. Terezija Večko, doc. dr. Marijan Turnšek, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Miran Špelič, prof. dr. Metod Benedik, doc. dr. Ivan Platovnjak, prof. dr. Christian Gostečnik, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Vinko Potočnik

  Pričetek: četrtek, 13. 10. 2022, ob 18.00

  Način izvedbe: v živo, v primeru slabih epidemioloških razmer kombinirano

  Kraj: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanska 4

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: srečanja bodo potekala ciklično na dva ali tri oz. štiri tedne vedno ob četrtkih ob 18.00

  Oblika dela: predavanja in pogovor s predavateljem

  Opis izobraževanja

  Predavatelji bodo vsak s svojega znanstvenega in raziskovalnega področja osvetlili izzive in iskali rešitve za izziv miru v svetu, skupnostih in posamezniku. Glavne teme, ki bodo obravnavane: Bog vojne in Bog miru, ali obstaja pot sprave, mesijanski mir, teologija ženskosti in mir, trinitarična teologija miru, cerkveno bratstvo kot znamenje miru, molitev in meditacija kot pot do notranjega miru, družina kot oaza miru, dialoško poglabljanje poti k miru, vzgoja za mir.

  Reference predavateljev

  Akad. prof. dr. Jože Krašovec,prof. dr. Edvard Kovač, dr. Terezija Večko, doc. dr. Marijan Turnšek, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Miran Špelič, prof. dr. Metod Benedik, doc. dr. Ivan Platovnjak, prof. dr. Christian Gostečnik, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Anton Stres.

  Cena za udeležence: prostovoljni prispevek udeležencev

  Več informacij in prijava