Programi vseživljenjskega učenja na Modri fakulteti

Vpisi v letni semester programov vseživljenjskega učenja Modre fakultete, ki so namenjeni starejšim od 55 let, so odprti.

Spodaj si lahko ogledate nabor programov, ki bodo na voljo v prihodnjem letu. Pri vsakem je napisan predviden datum začetka in prostor, kjer bo potekal. Večina programov je plačljivih, navedene cene veljajo za en semester izvedbe (20 ur stane 74€, 30 ur pa 110€). Nekateri izmed programov potekajo pod okriljem projekta ULTRA, zato so za udeležence brezplačni.

Ogledate si lahko tudi katalog programov, ki je na voljo na tej povezavi.

Na programe se lahko prijavite kadarkoli prek spleta, tako da izpolnite spletni obrazec. Povezava je navedena pod vsakim opisom programa. Prijava je zavezujoča, odjave so možne do 5 dni pred začetkom izbranega programa. Če bi želeli izpolniti obrazec v fizični obliki, lahko to storite na rektoratu Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12), vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro.

Če imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na nas na . Ali na telefonsko številko 01 241 851 6

 

logo

Programi se izvajajo v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

 

 • Francoščina VI

   Predavateljica: izr. prof. dr. Meta Lah

  Začetek: sreda, 21. 2. 2024, ob 17.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  V jezikovnih izobraževanjih Modre fakultete se lahko prijavite na začetni ali nadaljevalni jezikovni sklop. Pod začetni sklop, ki je namenjen začetnikom, spadajo jezikovni programi s številkami I, II in III. Ob zaključku številke III (torej po 60 urah izobraževanja) dosežete jezikovno raven A2. Pod nadaljevalni sklop spadajo jezikovni programi IV, V, VI. Za vpis v nadaljevalni sklop se priporoča raven A2. Po zaključenem nadaljevalnem sklopu se lahko prijavite v izpopolnjevalni sklop (jezikovni programi VII, VIII, IX), po katerem dosežete raven B2.

  Opis izobraževanja:

  Če ste se francoščine že učili in imate znanje na ravni A2/B1, vas vabimo v našo družbo. Delo poteka v obliki jezikovnih vaj, pri njem pa učbenik dopolnjujemo z različnimi avtentičnimi predlogami. Na tej stopnji bo poudarek na ustnem sporočanju in konverzaciji

  Reference predavateljice:

  Meta Lah se od letošnjega leta sama uvršča v skupino Modrofakultetnikov. Ima 30 let izkušenj z delom z mladimi, odraslimi in starejšimi študenti. Svoje raziskovalno delo posveča razvoju inovativnih metod za raziskovanje in poučevanje tujih jezikov ter sodeluje s kolegi v Franciji in drugih državah.

  Cena za udeležence: 74 EUR

  Povezava za prijavo

 • Konverzacija v angleščini

  Predavatelj: Gašper Pesek

  Začetek: sreda, 6. 3. 2024, ob 16. 20

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Zavetiška ulica 5, predavalnica P3

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  V jezikovnih izobraževanjih Modre fakultete se lahko prijavite na začetni ali nadaljevalni jezikovni sklop. Pod začetni sklop, ki je namenjen začetnikom, spadajo jezikovni programi s številkami I, II in III. Ob zaključku številke III (torej po 60 urah izobraževanja) dosežete jezikovno raven A2. Pod nadaljevalni sklop spadajo jezikovni programi IV, V, VI. Za vpis v nadaljevalni sklop se priporoča raven A2. Po zaključenem nadaljevalnem sklopu se lahko prijavite v izpopolnjevalni sklop (jezikovni programi VII, VIII, IX), po katerem dosežete raven B2.

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja

  Tečaj konverzacije v angleščini je namenjen druženju in pogovorom v angleškem jeziku. Primeren je za govorce, ki so sposobni v angleščini samostojno izražati svoje mnenje in nimajo večjih težav z razumevanjem, bi pa radi svoje jezikovne veščine ohranjali oz. izboljšali (priporočena je raven znanja vsaj na nivoju B1+ oz. B2). Teme pogovorov pripravi izvajalec, po želji pa se lahko v določenem obsegu določijo tudi v dogovoru s tečajniki glede na njihova zanimanja in jezikovne potrebe.

  Reference predavatelja

  Gašper Pesek je diplomirani anglist in japonist, ki zaključuje magistrski študij kognitivne znanosti in pedagoškega modula anglistike. Od leta 2015 se v okviru Centra aktivnosti Fužine ukvarja s poučevanjem starejših odraslih, od leta 2021 pa pedagoške in andragoške izkušnje dopolnjuje s poučevanjem na jezikovnih šolah.

  Cena za udeležence: 74 EUR

  Povezava za prijavo

 • Francoščina IV

  Predavateljica: lekt. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

  Začetek: četrtek 22. 2. 2024, ob 17.10 do 18.45

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: predavalnica 410, 4. nadstropje, Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve šolski uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  V jezikovnih izobraževanjih Modre fakultete se lahko prijavite na začetni ali nadaljevalni jezikovni sklop. Pod začetni sklop, ki je namenjen začetnikom, spadajo jezikovni programi s številkami I, II in III. Ob zaključku številke III (torej po 60 urah izobraževanja) dosežete jezikovno raven A2. Pod nadaljevalni sklop spadajo jezikovni programi IV, V, VI. Za vpis v nadaljevalni sklop se priporoča raven A2. Po zaključenem nadaljevalnem sklopu se lahko prijavite v izpopolnjevalni sklop (jezikovni programi VII, VIII, IX), po katerem dosežete raven B2.

  Opis izobraževanja

  Ste se francoščine naučili že zdavnaj, pa bi radi osvežili svoje jezikovno znanje? Pridružite se nam! Tečaj je namenjen slušateljem, ki imajo osnovno znanje francoščine. Nadaljevali bomo z osnovami francoskega jezika, ure pa zasnovali tako, da bodo usmerjene v rabo in odkrivanje francosko govorečih družb. Pri tem bomo uporabili čim bolj avtentična gradiva, kot so kratki članki, recepti, pesmi, oglasi, stripi, literarni odlomki itd.

  Reference predavateljice

  Lektorica Anne-Cécile Lamy-Joswiak že 20 let v Sloveniji poučuje francoščino za vse vrste slušateljev, tako v institucionalnem, poklicnem kot prostovoljnem okolju. Na Filozofski fakulteti od leta 2015 poučuje francoski jezik v rabi ter zgodovino in geografijo Francije. Rada bere in občasno prevaja poezijo v francoščini.

  Cena za udeležence: 74 EUR

  Povezava za prijavo

 • Romunščina I

  Predavateljica: lekt. dr. Ioana Jieanu

  Pričetek: predviden pričetek konec februarja 2024

  Način izvedbe: v živo /zoom

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  V jezikovnih izobraževanjih Modre fakultete se lahko prijavite na začetni ali nadaljevalni jezikovni sklop. Pod začetni sklop, ki je namenjen začetnikom, spadajo jezikovni programi s številkami I, II in III. Ob zaključku številke III (torej po 60 urah izobraževanja) dosežete jezikovno raven A2. Pod nadaljevalni sklop spadajo jezikovni programi IV, V, VI. Za vpis v nadaljevalni sklop se priporoča raven A2. Po zaključenem nadaljevalnem sklopu se lahko prijavite v izpopolnjevalni sklop (jezikovni programi VII, VIII, IX), po katerem dosežete raven B2.

  Opis izobraževanja

  Vas zanimajo tuji jeziki?

  Znate malo italijansko, francosko ali špansko? Pridite na romunščino, da se naučite novega in čudovitega jezika na enostaven način.

  Zakaj?

  Romunščino govori 28 milijonov ljudi. Romunščina je romanski jezik, v katerem lahko zaznamo slovanski vpliv, kar olajša učenje tako tistim, ki govorijo romanske jezike, kot tistim, ki govorijo slovanske jezike. V besedišču romunskega jezika prevladujejo besede romanskega izvora, a je tudi veliko mednarodnih besed, ter besed slovanskega, turškega ali grškega izvora.

  Ure so zanimive in potekajo v prijetnem vzdušju.

  Reference predavateljice

  Ioana Jieanu je lektorica romunskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer trenutno poučuje romunščino za tujce, in docentka na Univerzi v Ploieștiju (UPG). Svojo raziskovalno dejavnost, ki se osredotoča na jezik romunskih preseljevanj, je strnila v doktorski disertaciji Romunsko-španske jezikoslovne interference in v svoji postdoktorski študiji Onomastične in jezikovne interference v jeziku migracij.

  Cena za udeležence: 74 €

  Povezava za prijavo

 • Španščina III

  Predavateljica: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

  Začetek: torek, 13. 2. 2024, ob 18.00 do 19. 30

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, predavalnica 410

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  V jezikovnih izobraževanjih Modre fakultete se lahko prijavite na začetni ali nadaljevalni jezikovni sklop. Pod začetni sklop, ki je namenjen začetnikom, spadajo jezikovni programi s številkami I, II in III. Ob zaključku številke III (torej po 60 urah izobraževanja) dosežete jezikovno raven A2. Pod nadaljevalni sklop spadajo jezikovni programi IV, V, VI. Za vpis v nadaljevalni sklop se priporoča raven A2. Po zaključenem nadaljevalnem sklopu se lahko prijavite v izpopolnjevalni sklop (jezikovni programi VII, VIII, IX), po katerem dosežete raven B2.

  Opis izobraževanja

  Tečaj je namenjen vsem, ki so že obiskovali 20-urni začetni tečaj španščine ali so se z osnovami španščine spoznali kje drugje. Nadaljevali bomo s spoznavanjem osnovnih fraz dnevnega sporazumevanja in odkrivali 21 držav, kjer se govori špansko. Predvsem pa se bomo ob učenju družili, spoznavali in zabavali.

  Reference predavateljice

  Marjana Šifrar Kalan, zaposlena na Filozofski fakulteti UL, je diplomirana hispanistka in anglistka, ki je doktorirala iz didaktike španščine. Že več kot 30 let poučuje španščino ter izobražuje učitelje španščine in drugih tujih jezikov. Predava in objavlja doma in v tujini, najraje pa je še vedno v razredu.

  Cena za udeležence: 74 EUR

  Povezava za prijavo

 • Mladi 100 let: zdravo podaljševanje življenja

  Predavatelj: Martin Lipovšek

  Začetek: 19. 4. 2024, ob 17.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Rektorat UL, Kongresni trg 12

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: predavanja in raziskovalni študijski krožek

  Opis izobraževanja

  Kako bi bilo, če bi bili deležni novih medicinskih tehnologij, ki bi preprečile bolezni staranja in omogočile zelo dolgo vitalno življenje? Na srečanjih bomo zajeli različne vidike prihajajoče revolucije v dolgoživosti in se vprašali, kaj lahko storimo zdaj. Na predavanja bodo prišli tudi vabljeni predavatelji z medicinskih in drugih področij.

  Reference predavatelja

  Martin Lipovšek je strokovnjak za humanistična vprašanja zdrave dolgoživosti. Razlikuje tudi družboslovne in naravoslovne tematike s področja zdrave dolgoživosti. Z izbranega področja dela doktorat na Filozofski fakulteti.

  Cena za udeležence: 74  EUR

   Povezava za prijavo

   

 • Muzejski predmeti, spomeniki, zgodovinski objekti: dialog med sedanjostjo in preteklostjo II

  Predavateljica: doc. dr. Katja Mahnič

  Začetek: februar 2024, ob 12.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Center Rog

  Obseg: 30 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri 

  Oblika dela: predavanja in ogledi muzejskih razstav

  Opis izobraževanja

  V okviru študijskega programa bomo kombinirali predavanja na fakulteti, oglede muzejskih ustanov in njihovih razstav ter terenske oglede arhitekturnih in umetnostnih spomenikov v Ljubljani in Sloveniji. V okviru predavanj bomo spoznavali teoretske osnove muzeologije in konservatorstva, dveh strokovnih področij, ki se ukvarjata z raziskovanjem, varovanjem in predstavitvijo kulturne dediščine, ter razpravljali ob izbranih študijskih primerih. Pridobljena spoznanja bomo nato preizkusili in nadgradili v okviru ogledov muzejev oziroma njihovih razstav ter tematsko zasnovanih ogledov Ljubljane in drugih slovenskih krajev.

  Reference predavateljice

  Katja Mahnič je umetnostna zgodovinarka, ki na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete predava predmete s področja muzeologije in konservatorstva. Raziskovalno se ukvarja s historično muzeologijo, muzejskimi razstavami in interpretacijo materialne kulture.

  Cena za udeležence: 110 €

  Dodatni stroški: vstopnina za muzejske razstave, potni stroški za krajše ekskurzije

  Povezava za prijavo

 • Delavnica za ustvarjalno pisanje: kukavičje ukane

  Mentorica: Tatjana Plevnik, dipl. ped.

  Začetek: četrtek, 15. 2. 2024, ob 17.30

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Rektorat Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12

  Obseg: 30 ur

  Srečanja: enkrat na 14 dni po tri šolske ure

  Oblika dela: delavnica

  Opis izobraževanja

  S praktičnimi vajami in domačimi nalogami bomo stremeli k lepemu, zanimivemu in vrednemu. Pri tem bomo delovali v več vlogah, kot pisatelji­ in pisateljice, bralke in bralci ter sodelavci v skupini. Pisanje je sicer samotno delo, naporno in včasih boleče, vendar je lahko tudi zabavno in igrivo, zato bomo preizkusili, kako deluje sodelovalno pisanje. Ob seznanjanju s prvinami kratke zgodbe bomo večino časa namenili vajam v pisanju, kritičnemu branju in sprotnemu vrednotenju. Eksperimentirali bomo, se pogovarjali in učili drug od drugega. Spoznali bomo tudi nekaj bližnjic do navdiha, nekaj trikov, kako zvabiti bralca na naš pripovedni pelod, kako izbrati prave besede in ustvariti privlačna besedila. Kot bralci bomo verjeli svojim pripovedim, vendar bomo dojemali njihovo bistvo tudi drugače kot avtorice, se veliko hahljali, morda tudi jokali. Seznanili se bomo z načini, kako lahko izboljšamo svoja pripovedna potovanja v kraje, za katere nismo vedeli, da jih poznamo.

  Reference predavateljice

  Tatjana Plevnik je pedagoginja. Delala je na Centru za razvoj univerze in Ministrstvu za šolstvo, kjer je vodila slovensko enoto evropskega omrežja za izobraževanje, prevajala strokovna dela in pisala strokovne članke. S pisanjem kratkih zgodb je začela po upokojitvi. Njene zgodbe so objavljane v revijah (Literatura, Sodobnost, Življenje in tehnika), na elektronskih medijih (e-Literatura, Vrabec Anarhist, AirBeletrina) ter v zbornikih in samostojni zbirki zgodb. Sodelovala je na več natečajih za kratko zgodbo in bila večkrat nagrajena. Zadnja leta je mentorica skupinam za ustvarjalno pisanje, ki delujejo pod okriljem društva Brez skrbi in Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

  Cena za udeležence: 110 € (cena za 30 ur)

  Povezava za prijavo

 • Popotovanje v svet glasbe: klasicizem

  Predavateljica: asistdr. Vesna Venišnik Peternelj

  Začetek: ponedeljek, 19. 2. 2023, ob 13. uri

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: predavanje; urjenje slušnih zaznav in prepoznavanja različnih prvin klasične glasbe z zgodovinskim opisom

  Opis izobraževanja

  V okviru krožka se bodo udeleženci podali na glasbeno popotovanje skozi obdobje klasicizma. Na srečanjih bomo spoznali značilnosti glasbe v klasicizmu in pomembnejše zvrsti tega časa (godalni kvartet, simfonija, opera, koncert). Podrobneje se bomo seznanili z velikani klasicizma Josephom Haydnom, Wolfgangom Amadeusom Mozartom in Ludwigom van Beethovnom. Poslušali in analizirali bomo Haydnov oratorij Stvarjenje, Mozartovo opero Figarova svatba, Beethovnovo Peto simfonijo ter njegov Peti klavirski koncert. Ob poslušanju bomo spoznali in predebatirali različne izvajalske prakse ter izpostavili vidnejše poustvarjalce. Eno srečanje bomo namenili pripravi na koncert, ki se ga bomo tudi skupaj udeležili..

  Reference predavateljice

  Vesna Venišnik Peternelj je leta 2011 diplomirala na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Istega leta se je na omenjenem oddelku zaposlila kot mlada raziskovalka. Leta 2016 je doktorirala s tezo Zgodnja simfonična glasba na Slovenskem. Med letoma 2012 in 2017 je bila predsednica Slovenskega muzikološkega društva. Objavila je več znanstvenih člankov in poljudnih tekstov s področja muzikologije. Več let je kot prostovoljka predavala o zgodovini glasbi v Dnevnem centru aktivnosti za starejše v Ljubljani.

  Cena za udeležence: 74  EUR

  Povezava za prijavo

 • Prehranska pismenost

  Predavateljica: Anja Mrhar, mag. inž. preh.

  Začetek: ponedeljek 19. 2. 2024, ob 17.00 do 19. 30

  Način izvedbe: zoom

  Kraj: Biotehniška fakulteta UL, Jamnikarjeva ulica 101

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: 19. 2; 21. 2; 26. 2; 28. 2; 4. 3; 6. 3; 11. 3

  Oblika dela: predavanja in delavnice

  Opis izobraževanja

  Program je namenjen vsem tistim, ki bi si želeli podrobneje seznaniti z odnosom med telesom in hrano, ki jo uživamo. Spoznali bomo, kaj sploh je hrana, čemu služi, kako je sestavljena in kako se znajti v poplavi vseh informacij, ki jih ponujajo različni mediji. S praktičnimi vajami ob slikovnem gradivu in drugih gradivih bomo spoznali, kaj nam sporočajo zapisi na embalažah živil, spoznali bomo osnovne zakone, ki usmerjajo ponudbo živil na policah, ne nazadnje pa bomo razjasnili mite in resnice o zdravi prehrani. Spoznali bomo kratka praktična načela zdrave prehrane in z interaktivno vajo skupaj oblikovali nekaj idej uravnoteženih jedilnikov. Odprti bomo tudi za vaše želje, predloge.

  Reference predavateljice

  Anja Mrhar je magistrica inženirka prehrane, ki opravlja doktorski študij s področja prehrane starejših. Anja ima bogate izkušnje z delom s skupinami ljudi in s poučevanjem o prehrani. Kot raziskovalka sodeluje v slovenskih in mednarodnih projektih, prek katerih uveljavlja svoje znanje, ga nadgrajuje in sodeluje s številnimi strokovnjaki specifičnih področij. V prostem času rada hodi, teče, kuha in je v prijetni družbi.

  Cena za udeležence: 74 €

  Povezava za prijavo

 • Izletništvo in pohodništvo

  Predavateljica: izr. prof. dr. Vesna Štemberger

  Začetek: 29.3. 2024, ob 16.00  (5. april, 12. april, 19. april – termini so predvideni za izvedbo na terenu in se bodo prilagajali vremenskim razmeram)

  Način izvedbe: v živo (izvedba 29. marca je lahko na daljavo)

  Kraj: Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16 in teren

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: prvo srečanje bo potekalo na fakulteti, nato bomo izvedli tri izlete

  Oblika dela: predavanja in delo na terenu (izleti oziroma pohodi)

  Opis izobraževanja

  Izletništvo in pohodništvo sta dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjamo do pozne starosti. Poznavanje teoretičnih osnov varne hoje, pravilne hoje, izbire terena, ustrezne prehrane in hidracije, pravilne opreme, izbiranje poti in ciljev … pa je predpogoj za varno uživanje na hribovskih poteh. Udeleženci se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih bodo nato nadgradili na treh izletih.

  Reference predavateljice

  Vesna Štemberger je habilitirana za področje didaktike športne vzgoje in je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani nosilka predmeta Izletništvo, pohodništvo, gorništvo. V okviru predmeta redno izvaja različne izlete in pohode za študente.

  Cena za udeležence: 74 EUR

  Povezava za prijavo

 • Aktivnosti za ljudi z demenco

  Mentorica: doc. dr. Anamarija Kejžar

  Obseg: 12 ur

  Oblika: študijski krožek

  Začetek: ponedeljek 11. 3. 2024, ob 9.00

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Kraj: na daljavo (Zoom)

  Opis izobraževanja

  Področje aktivnosti za ljudi z demenco sodi med nefarmakološke aktivnosti, ki jih lahko izvajamo tako v domačem, kot v institucionalnem okolju. V srečanju študijskega krožka bomo spoznali različne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo z človekom z demenco in lahko pozitivno vplivajo na počutje človeka z demenco, njegovega oskrbovalca, upočasnijo pa lahko tudi napredovanje bolezni.

  Reference predavateljice

  Doc. dr. Anamarija Kejžar je delala 25 let v praksi na različnih področjih socialnega dela in vodenja domov za starejše. Na fakulteti za socialno delo se je zaposlila leta 2019 kot asistentka na Katedri za dolgotrajno oskrbo in predava ter raziskuje na področjih dolgotrajne oskrbe, demence, razvoja socialnih inovacij in upravljanja znanja v neprofitnem sektorju.

  Cena za udeležence: brezplačno

  logo

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  Povezava za prijavo

 • Antika skozi arheološke najdbe in mite

  Predavateljica: doc. ddr. Verena Vidrih Perko

  Pričetek: 15. 2. 2024 ob 16.20 do 18.00

  Način izvedbe: v živo

  Lokacija: Zavetiška 5, predavalnica P2

  Obseg: 7 srečanj po 2 uri

  Srečanja: vsak drugi teden (15. in 29. februar, 14. in 28. marec, 11. in 25. april, 9. maj)

  Oblika dela: predavanja s pogovorom

  Opis izobraževanja

  Bi radi izvedeli, kako je arheologija sooblikovala sodobni svet? Vas zanima, kaj je antika dala sodobnosti? Bi radi vedeli, ali so v času rimskega imperija poznali politično propagando? Bi radi skozi mite spoznali slovensko arheološko dediščino?

  Odgovore bomo iskali skozi arheološka odkritja s pomočjo mitov in legend.

  Izbrane teme: (1) Arheologija, soustvarjalka sodobnega sveta, (2) Krokodil iz Kranja, politična propaganda starega Rima, (3) Arheološka odkritja in Dionizov mit, (4) Šempetrski nagrobniki skozi antične mite, (5) Aleksandrijski svetilnik na steklenici iz Ptuja, (6) Aleksander Veliki, njegov čas in osvajanja skozi legende in mite.

  Pridružite se skupini, ki se bo srečevala pod vodstvom arheologinje in muzealke ddr. Verene Vidrih Perko. Ne bo vam žal!

  Reference predavateljice

  Ddr. Verena Vidrih Perko je mednarodno poznana strokovnjakinja na področju arheologije in muzeologije, muzejska kustosinja in predavateljica na Filozofski fakulteti. Svoje znanje je izpopolnjevala na univerzah v Brnu in Zagrebu ter s štipendijami Paula Gettyja v muzejih ZDA. Je soustanoviteljica doktorskega študija Heritologija na Univerzi v Ljubljani.

   

  Cena za udeležence: predavanja so za udeležence brezplačna.

  Za prijavo pokličite na 051 441 791 ali pišite na elektronski naslov:

   

 • IKT svetovanje

  Koordinatorica: doc. dr. Alenka Kavčič

  Izvajalci: študenti Fakultete za računalništvo in informatiko.

  Začetek: ponedeljek, 4. marca 2024, ob 14.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Fakulteta za računalništvo in inforamtiko ter Rektorat UL

  Srečanja: vsak ponedelje na Fakulteti za računalništvo in inforamtiko (14.00 - 15.30) in vsako sredo na Rektoratu (16.00 - 18.30)

  Oblika dela: individualno svetovanje

  Opis izobraževanja

  Vas pametni telefon spet ne uboga, dela stvari po svoje in hoče biti pametnejši od vas? Vas spletna banka opozarja na prevare in viruse, pa ne veste, kaj narediti in kako se jih ubraniti? Pridite po IKT-nasvet, ki ga ponuja Modra fakulteta!

  Za premagovanje digitalnih ovir bodo poskrbeli študenti računalništva in informatike, ki bodo na voljo za individualno pomoč ter nasvete v zvezi z digitalnimi tehnologijami in njihovo uporabo. Če potrebujete pomoč pri uporabi pametnega telefona, pri registraciji in odprtju računa za spletni servis (na primer vzpostavitev storitve SI-PASS, dostop do portala IRIS, odprtje računa na Facebooku) ali pa nasvet glede varnosti na internetu ali zaščite vaših podatkov, je IKT-nasvet pravi naslov. Pridete lahko tudi le na klepet in nadgradite vaše digitalne kompetence.

  Zaželene predhodne prijave na 

  Cena za udeležence: brezplačno

  NOO logo komplet

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

 • Spregovorimo o minljivosti – kako žalovati?

  Mentorica: doc. dr. Anamarija Kejžar

  Obseg: 20 ur

  Oblika: študijski krožek

  Začetek: ponedeljek, 4. 3. 2024 ob 9.00

  Srečanja: vsak drug teden po dve uri

  Kraj: na daljavo (Zoom)

  Opis izobraževanja

  V srečanju študijskega krožka bomo spregovorili o vprašanju minljivosti človeškega življenja ter spoznali različne koncepte proučevanja minljivosti. Kaj je tisto, česar se lahko oprimemo v času žalovanja; kako nadaljevati svojo življenjsko zgodbo po izgubi ljubljene osebe. Kako lahko pomagamo bližnjemu v procesu žalovanja?

  Reference predavateljice

  doc. dr. Anamarija Kejžar

  Cena za udeležence: 74 €

   Povezava za prijavo

 • Filmski krožek II

  Predavateljica: doc. dr. Polona Petek, soizvajalka doc. dr. Maja Krajnc

  Začetek: torek 2. 4. 2024, ob 14.00 do 17.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Aškerčeva 5, kinodvorana

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: 2.4, 4.4, 9.4, 11.4, 16.4 

  Oblika dela: predavanje, projekcija, diskusija

  Opis izobraževanja

  Filmski krožek je posvečen ustvarjalnemu srečanju s filmom in medgeneracijskemu povezovanju. Udeležencem in predavateljem se bodo pridružili študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ki bodo vodili praktične delavnice, v katerih se bodo udeleženci aktivno preizkusili v filmskem ustvarjanju. V prvem semestru bodo predavanja in delavnica posvečeni filmski fotografiji. Na projekcijah si bomo ogledali pester nabor filmov, ki so zaznamovali filmsko zgodovino in sodobnost v luči filmske fotografije in montaže. Potrudili se bomo, da zagotovimo čim več projekcij v slovenskem jeziku oziroma s slovenskimi podnapisi, kjer to ne bo mogoče, bodo podnapisi angleški.

  Reference predavateljev

  Polona Petek je predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije (AGRFT). V svojih objavah se osredotoča na transnacionalnost in kozmopolitstvo v evropskih kinematografijah, pri razvijanju filmske pedagogike pa pozornost posveča zlasti kultiviranju empatije skozi srečanje s filmom. Maja Krajnc je predavateljica na Katedri za filmske in televizijske študije (AGRFT) in odgovorna urednica revije KINO!. Izvaja izobraževalni program za mlade Ostrenje pogleda ter sodeluje z mnogimi filmskimi ustanovami in festivali, bila je tudi koordinatorica in izvajalka projekta Razumevanje filma. Rok Kajzer Nagode je asistent na Katedri za snemanje (UL AGRFT). Kot direktor fotografije in snemalec sodeluje pri celovečernih, kratkih in dokumentarnih filmih. Je aktiven član Združenja filmskih snemalcev in deluje na področju ohranjanja slovenske filmske dediščine.

  Cena za udeležence: brezplačno

  NOO logo komplet

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  Povezava za prijavo

 • Likovno ustvarjam ter spoznavam sebe in druge

   Predavatelj: izr. prof. dr. Robert Potočnik

  Začetek: sreda, 28.2. 2024, ob 9. 30

  Način izvedbe: v živo ali kombinirano

  Kraj: Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, predavalnica 015

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko

  Oblika dela: likovne delavnice

  Opis izobraževanja:

  Likovne dejavnosti so namenjene likovnemu ustvarjanju in krepitvi čustvenih in socialnih veščin ter samopodobe. V procesu likovnega ustvarjanja lahko pridobivamo in učinkovito uporabljamo znanje, stališča in veščine, potrebne za razumevanje in upravljanje čustev, ter postavljanje in doseganje pozitivnih ciljev, občutkov in izkazovanje empatije do drugih. S pomočjo različnih pristopov bomo v proces likovne dejavnosti vključevali vsebine, ki nas bodo posredno nagovarjale in nam omogočale obravnavo oziroma krepitev omenjenih vsebin v obliki likovnih rešitev (risb, slik, grafik, kiparskih ali arhitekturnih kompozicij oziroma njihovih kombinacij). Vključitev v likovne dejavnosti ne zahteva predhodnega poznavanja posebnosti likovnih tehnik oziroma veščin.

  Reference predavatelja:

  Robert Potočnik se pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu posveča različnim vsebinam znotraj procesa likovne dejavnosti v osnovni šoli, še zlasti krepitvi učenčevega pozitivnega in odgovornega odnosa do kulturne dediščine ter krepitvi čustvenih in socialnih veščin ter samopodobe z likovnim ustvarjanjem.

  Cena za udeležence: brezplačno

  NOO logo komplet

   

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

   

 • Bridž II

  Predavatelj: dr. Hubert Fröhlich, univ. dipl. el.

  Začetek: torek, 20. 2. 2024, ob 17.30

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Jadranska 21,

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: vsakič začnemo s polurnim predavanjem in nadaljujemo z vodeno igro bridža

  Opis izobraževanja

  Bridž je družabna igra s kartami za štiri igralce, ki se igra v parih z 52 običajnimi kartami. Igramo jo lahko družabno doma, rekreativno v klubu ali tekmovalno na državnih in drugih prvenstvih. Vsaka igra ima dva dela. Prvi je licitacija, v kateri določimo, ali bomo igrali adutno ali brezadutno igro, ter napovemo število dobljenih vzetkov. Drugo je odigravanje, v katerem svojo napoved z uporabo različnih tehnik igranja uresničimo.

  Na tečaju Bridž II pričnemo s sistemom licitacije s katero določimo višino igre in določimo ali bo adutna ali brezadutna. Učili se bomo standardni licitacijski sistem poleg tega pa bomo še utrjevali znanja odigravanja in obrambe, ki smo jih spoznali na tečaju Bridž I.

  Igranje bridža v odrasli dobi izrazito pozitivno vpliva na ohranjanje spomina, izboljšuje koncentracijo in v prijetnem sodelovalnem okolju skrbi za vedno nove izzive.

  Reference predavatelja

  Hubert Fröhlich  je registrirani igralec bridža je od leta 1992. V poklicnem življenju od leta 2008 predava na zasebnih višjih in visokih šolah različne predmete s področja informatike. Štirikrat je bil član ekipe, ki je osvojila naslov državnih prvakov v bridžu. Za Bridge klub Tivoli je izvedel že več tečajev bridža za začetnike.

  Cena za udeležence: 74 EUR

  Dodatni stroški: dodatnih stroškov ni; literaturo, karte in opremo zagotavlja Bridge zveza Slovenije.

  Povezava za prijavo

 • Duhovna akademija 2023-2024: brezup ali upanje

  Koordinator programa: doc. dr. Tadej Stegu

  Predavatelji: akad. prof. dr. Jože Krašovec, prof. dr. Edvard Kovač, dr. Terezija Večko, doc. dr. Marijan Turnšek, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Miran Špelič, prof. dr. Metod Benedik, doc. dr. Ivan Platovnjak, prof. dr. Christian Gostečnik, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Vinko Potočnik

  Pričetek:  četrtek, 12. oktober 2023, ob 18.00

  Način izvedbe: v živo,

  Kraj: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanska 4

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: srečanja bodo potekala ciklično na dva ali tri oz. štiri tedne vedno ob četrtkih ob 18.00

  Oblika dela: predavanja in pogovor s predavateljem

  Opis izobraževanja

  Predavatelji bodo vsak s svojega znanstvenega in raziskovalnega področja osvetlili izzive brezupa in upanja posameznika in družbe. Udeleženci se bodo usposabljali za prepoznavanje, kaj je osrednji smisel človekovega lastnega življenja, ter krepili duhovne potrebe in zmožnosti, posebej notranje svobode za smiselno odločanje, prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve, razvijanje zrele vesti, doživljanje smisla dobrega in hudega – v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, duševni mir in radostno doživljanje vsega lepega in dobrega, zaupanje v ljudi, naravo in celotno stvarnost, življenjsko usmerjenost v osebni in skupnostni razvoj v skladu s stvarnimi možnostmi ter pogum za razvoj, hvaležnost za življenje in vse, kar je človek naredil, doživel in preživel, upanje v smiselno dovršitev življenja in dela.

  Reference predavateljev: akad. prof. dr. Jože Krašovec, prof. dr. Edvard Kovač, dr. Terezija Večko, doc. dr. Marijan Turnšek, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Miran Špelič, prof. dr. Metod Benedik, doc. dr. Ivan Platovnjak, prof. dr. Christian Gostečnik, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Vinko Potočnik, akad. prof. dr. Janez Juhant

  Cena za udeležence: brezplačno

  Več o programu: https://www.teof.uni-lj.si/studij/vsezivljenjsko-ucenje

  logo

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

   

 • ARHIV Življenjske zgodbe v objemu spominov

  Predavateljica: izr. prof. dr. Jana Mali

  Začetek: torek, 24. oktober 2023, ob 10.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: raziskovalni študijski krožek, predavanja, diskusije, raziskovalno delo na terenu

  Opis izobraževanja

  Udeleženci programa bodo raziskovali življenjski svet ljudi, spoznali različne metode ter tehnike zapisovanja in analiziranja intervjujev, na podlagi katerih se bodo naučili zapisovati življenjske zgodbe ljudi. V ospredju študija bo spoznavanje veščin sporazumevanja, tako besednih kot nebesednih, s katerimi vzpostavljamo delovni odnos s starimi ljudmi, ki je osnova za krepitev moči in sposobnosti, pridobljenih s staranjem in starostjo. Spoznali bomo uporabnost življenjskih zgodb v vsakdanjem življenju in v družbenih spremembah sodobnega časa.

  Reference predavateljice

  Jana Mali je doktorica znanosti socialnega dela, zaposlena na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani kot izredna profesorica za področje socialnega dela. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s socialnim delom s starimi ljudmi, socialnim delom z ljudmi z demenco, supervizijo v socialnem delu, metodami socialnega dela in dolgotrajno oskrbo.

   

  Cena za udeležence: brezplačno

  NOO logo komplet

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  Prijave so zaključene.

 • ARHIV Dobra starost za 21. stoletje

  Predavatelj: dr. Otto Gerdina

  Začetek: sreda, 18. 10. 2023, ob 10.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Center ROG

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve šolski uri

  Oblika dela: študijski krožek

  Opis izobraževanja

  Progam bo vključeval predstavitev znanstvenih dognanj, teorij in podatkov, povezanih s starostjo, razpravo z udeleženci, skupinsko delo ter analizo umetniških (filmskih, literarnih …) in anekdotičnih zgodb o starosti. Prvi del programa bo namenjen razvoju gerontološkega in sociološkega mišljenja starosti ter kompetenc, ki so nujno potrebne za dobro starost v 21. stoletju (kritično mišljenje, prepoznavanje starostne diskriminacije, razumevanje družbenih problemov ipd.). Drugi del programa se bo oblikoval v skladu z željami udeležencev in bo pokrival tematike, kot so: psihosocialni razvoj v starosti, ljubezen in intimnopartnersko življenje po upokojitvi, starost v umetnosti, kulturi in medijih, življenjske zgodbe staranja znanih literatov, umetnikov in politikov (npr. Churchill, Gandi, Tolstoj, Goethe).

  Reference predavatelja

  Otto Gerdina je sociolog in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede (FDV), kjer se ukvarja z medijskimi podobami starosti v slovenskih časopisih ter z javnimi stališči, povezanimi s starostjo, staranjem in starimi ljudmi. Od leta 2019/20 sodeluje pri predmetu Izobraževanje starejših na FF UL in od leta 2021/22 pri predmetu Indikatorji družbenega razvoja na FDV UL. Za svoje delo prejel svečano listino za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani (2016), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2017) in priznanje Slovenskega sociološkega društva Mladi sociološki up (2018).

  Cena za udeležence: brezplačno

  logo

   

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  Prijave so zaključene.

 • ARHIV Filmski krožek

  Predavateljica: doc. dr. Polona Petek, soizvajalka doc. dr. Maja Krajnc

  Začetek: četrtek 23. 11. 2023, ob 16. uri

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Aškerčeva 5, kinodvorana

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko (4 šolske ure, ki vključujejo projekcijo, odmor in diskusijo)

  Oblika dela: predavanje, projekcija, diskusija

  Opis izobraževanja:

  Filmski krožek je posvečen ustvarjalnemu srečanju s filmom in medgeneracijskemu povezovanju. Udeležencem in predavateljem se bodo pridružili študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ki bodo vodili praktične delavnice, v katerih se bodo udeleženci aktivno preizkusili v filmskem ustvarjanju. V prvem semestru bodo predavanja in delavnica posvečeni filmski fotografiji. Na projekcijah si bomo ogledali pester nabor filmov, ki so zaznamovali filmsko zgodovino in sodobnost v luči filmske fotografije in montaže. Potrudili se bomo, da zagotovimo čim več projekcij v slovenskem jeziku oziroma s slovenskimi podnapisi, kjer to ne bo mogoče, bodo podnapisi angleški.

   

  Reference predavateljic:

  Polona Petek je predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije (AGRFT). V svojih objavah se osredotoča na transnacionalnost in kozmopolitstvo v evropskih kinematografijah, pri razvijanju filmske pedagogike pa pozornost posveča zlasti kultiviranju empatije skozi srečanje s filmom. Maja Krajnc je predavateljica na Katedri za filmske in televizijske študije (AGRFT) in odgovorna urednica revije KINO!. Izvaja izobraževalni program za mlade Ostrenje pogleda ter sodeluje z mnogimi filmskimi ustanovami in festivali, bila je tudi koordinatorica in izvajalka projekta Razumevanje filma. Rok Kajzer Nagode je asistent na Katedri za snemanje (UL AGRFT). Kot direktor fotografije in snemalec sodeluje pri celovečernih, kratkih in dokumentarnih filmih. Je aktiven član Združenja filmskih snemalcev in deluje na področju ohranjanja slovenske filmske dediščine.

  Cena za udeležence: brezplačno

  NOO logo komplet

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  Prijave so zaključene.

 • ARHIV Filmski krožek: Véliki filmi 20. stoletja

  Predavateljica: doc. dr. Polona Petek, soizvajalka doc. dr. Maja Krajnc

  Začetek: predvidoma v začetku marca.

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Aškerčeva 5, Kinodvorana

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po štiri ure: projekcija (2 uri), predavanje (1 ura), diskusija (1 ura)

  Oblika dela: predavanje, projekcija, diskusija

  Opis izobraževanja:

  Filmski krožek bo udeleženke in udeležence seznanil s petimi vélikimi filmi druge polovice 20. stoletja. Predavanja bodo predstavila njihovo produkcijo in recepcijo, v diskusijah pa bomo pod vzeli drobnogled tematiko in filmski jezik predvajanih filmov. Izbor bo segel onkraj Hollywooda k ustvarjalcem in ustvarjalkam z drugih kontinentov, ki so s svojim delom zaznamovali lokalno in globalno zgodovino filmske umetnosti:

  1.       Rašomon (Rashōmon, Akira Kurosava, 1950)

  2.       Hirošima, ljubezen moja (Hiroshima mon amour, Alain Resnais, 1959)

  3.       Sprehod (Walkabout, rež. Nicholas Roeg, 1971)

  4.       Salam Bombaj (Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)

  5.       Jabolko (Sib, rež. Samira Makhmalbaf, 1998)

  Reference predavateljic:

  Polona Petek je predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije (UL AGRFT). V svojih objavah se osredotoča na transnacionalnost in kozmopolitstvo v evropskih kinematografijah, pri razvijanju filmske pedagogike pa pozornost posveča zlasti kultiviranju empatije skozi srečanje s filmom.

  Maja Krajnc je predavateljica na Katedri za filmske in televizijske študije (UL AGRFT) in odgovorna urednica revije KINO!. Izvaja izobraževalni program za mlade Ostrenje pogleda ter sodeluje z mnogimi filmskimi ustanovami in festivali, bila je tudi koordinatorica in izvajalka projekta Razumevanje filma.

  Cena za udeležence: brezplačno

   

  NOO logo komplet

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

 • ARHIV Bralno-literarna pogovarjalnica

   Predavateljica: doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič

  Začetek: petek, 3. 3. 2023, ob 11.20

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po 2 uri ali dvakrat mesečno po 3 ure (po dogovoru)

  Oblika dela: bralno-raziskovalni študijski krožek

  Opis izobraževanja:

  V Bralno-literarni pogovarjalnici bomo razvijali veščino pogovarjanja o knjigah in branju, krepili bralno kondicijo in udeležence urili v opazovanju in artikuliranju lastnih bralnih doživetij, pa tudi v različnih oblikah skupinskega branja. Skozi interpretacijo prebranega bomo odpirali možnost pogovora o številnih osebno-življenjskih temah, sodelujoči pa bodo lahko širše spoznali tudi področje raziskovanja branja. V središču pozornosti bo vseskozi posameznikova bralna izkušnja in ne literarno-teoretski pristopi. Branje nas bo zanimalo tudi kot telesna in čustvena, ne le kot kognitivna praksa.

  Reference predavateljice:

  Doc. dr. Vogrinčič Čepič predava na Oddelku za sociologijo in na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete. Po izobrazbi je komparativistka in novinarka z magisterijem iz angleške književnosti in doktoratom iz antropologije vsakdanjega življenja. Raziskovalno se je iz družbene in kulturne zgodovine knjige in branja usmerila v preučevanje sodobnih bralnih praks. Zanimata jo predvsem vloga in prisotnost branja v vsakdanjem življenju in to, kako osebne in družbene okoliščine na različnih ravneh spreminjajo bralno vedenje, zadnje čase pa vse bolj tudi pedagogika branja za užitek. Na Vodnikovi domačiji več let vodi individualne bralne intervjuje.

  Cena za udeležence: brezplačno

  NOO logo komplet

   

  Program se izvaja v okviru projekta ULTRA, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.