Programi vseživljenjskega učenja Modre fakultete

Vpisi na programe vseživljenjskega učenja Modre fakultete so odprti. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, prek e-pošte () ali v živo na rektoratu Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12) - prej nas pokličite.

Opis vseh programov Modre fakultete najdete spodaj, pa tudi v katalogu programov za letni semester, ki si ga lahko sami natisnete.

Vpisi v letni semester so odprti do sredine februarja 2023 - večina programov se začenja konec februarja ali začetek marca.

>> PRIJAVNICA

 

 • Filmski krožek: Véliki filmi 20. stoletja

  Predavateljica: doc. dr. Polona Petek, soizvajalka doc. dr. Maja Krajnc

  Začetek: predvidoma v začetku marca.

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Aškerčeva 5, Kinodvorana

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po štiri ure: projekcija (2 uri), predavanje (1 ura), diskusija (1 ura)

  Oblika dela: predavanje, projekcija, diskusija

  Opis izobraževanja:

  Filmski krožek bo udeleženke in udeležence seznanil s petimi vélikimi filmi druge polovice 20. stoletja. Predavanja bodo predstavila njihovo produkcijo in recepcijo, v diskusijah pa bomo pod vzeli drobnogled tematiko in filmski jezik predvajanih filmov. Izbor bo segel onkraj Hollywooda k ustvarjalcem in ustvarjalkam z drugih kontinentov, ki so s svojim delom zaznamovali lokalno in globalno zgodovino filmske umetnosti:

  1. Rašomon (Rashōmon, Akira Kurosava, 1950)
  2. Hirošima, ljubezen moja (Hiroshima mon amour, Alain Resnais, 1959)
  3. Sprehod (Walkabout, rež. Nicholas Roeg, 1971)
  4. Salam Bombaj (Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)
  5. Jabolko (Sib, rež. Samira Makhmalbaf, 1998)

  Reference predavateljic:

  Polona Petek je predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije (UL AGRFT). V svojih objavah se osredotoča na transnacionalnost in kozmopolitstvo v evropskih kinematografijah, pri razvijanju filmske pedagogike pa pozornost posveča zlasti kultiviranju empatije skozi srečanje s filmom.

  Maja Krajnc je predavateljica na Katedri za filmske in televizijske študije (UL AGRFT) in odgovorna urednica revije KINO!. Izvaja izobraževalni program za mlade Ostrenje pogleda ter sodeluje z mnogimi filmskimi ustanovami in festivali, bila je tudi koordinatorica in izvajalka projekta Razumevanje filma.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Mladi 100 let: zdravo podaljševanje življenja

  Predavatelj: Martin Lipovšek

  Začetek: sreda, 12. 4. 2023, ob 18.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Rektorat UL, Kongresni trg 12

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: predavanja in raziskovalni študijski krožek

  Opis izobraževanja:

  Kako bi bilo, če bi bili deležni novih medicinskih tehnologij, ki bi preprečile bolezni staranja in omogočile zelo dolgo vitalno življenje? Na srečanjih bomo zajeli različne vidike prihajajoče revolucije v dolgoživosti in se vprašali, kaj lahko storimo zdaj. Na predavanja bodo prišli tudi vabljeni predavatelji z medicinskih in drugih področij.

  Reference predavatelja:

  Martin Lipovšek je strokovnjak za humanistična vprašanja zdrave dolgoživosti. Razlikuje tudi družboslovne in naravoslovne tematike s področja zdrave dolgoživosti. Z izbranega področja dela doktorat na Filozofski fakulteti.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

   Povezava za prijavo

   

 • Popotovanje v svet glasbe

  Predavateljica: Maia Juvanc

  Začetek: ponedeljek, 6. 3. 2023 ob 13.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Rimljanka

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: predavanje; urjenje slušnih zaznav in prepoznavanja različnih prvin klasične glasbe z zgodovinskim opisom

  Opis izobraževanja:

  Krajši pregled zgodovine glasbenih slogov klasicizma, romantike (glasbene moderne), avantgarde in modernizma (ekspresionizem, impresionizem) s poudarkom na analizah posameznih mojstrovin, življenj skladateljev in duhovne podstati njihove ustvarjalnosti. Podrobneje bomo obravnavali Richarda Straussa, Rahmaninova, Stravinskega, Gustava Mahlerja, Bartóka, Sibeliusa, Smetano, Dvořáka in druge po želji. Poglobili se bomo v operno umetnost, muzikal, svetovno in slovensko filmsko glasbo ter v posnetkih različnih izjemnih dirigentov in glasbenikov prepoznavali posebnosti njihove interpretacije in estetike.

  Reference predavateljice:

  Maia Juvanc je svojo glasbeno strast najprej udejanjala kot violinistka. Toda študij violine na Akademiji za glasbo je kmalu zamenjala za študij muzikologije na Filozofski fakulteti, kjer sta jo prevzela spoznavanje opere in glasbe 20. stoletja in pisanje člankov. Danes njene kritike objavljajo v Dnevniku, Delu, spletni reviji Odzven in Glasni. Sodeluje tudi s Festivalom Maribor, Ljubljana Festivalom in Slovenskimi glasbenimi dnevi ter je avtorica monografije, ki bo letos izdana ob 70. jubileju Ljubljana Festivala. V Slovenski filharmoniji je leta 2021 vodila izobraževalno matinejo skupaj s skladateljem Jörgom Widmannom in Orkestrom SF. Svojo strast za muziciranje pa še vedno udejanja kot koncertna mojstrica Simfoničnega orkestra FF (Filozofske filharmonije), ki ga je v času študija skupaj s kolegi pomagala ustanoviti.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Bralno-literarna pogovarjalnica

  Predavateljica: doc. dr. Ana Vogrinčič Čepič

  Začetek: petek, 3. 3. 2023, ob 11.20

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po 2 uri ali dvakrat mesečno po 3 ure (po dogovoru)

  Oblika dela: bralno-raziskovalni študijski krožek

  Opis izobraževanja:

  V Bralno-literarni pogovarjalnici bomo razvijali veščino pogovarjanja o knjigah in branju, krepili bralno kondicijo in udeležence urili v opazovanju in artikuliranju lastnih bralnih doživetij, pa tudi v različnih oblikah skupinskega branja. Skozi interpretacijo prebranega bomo odpirali možnost pogovora o številnih osebno-življenjskih temah, sodelujoči pa bodo lahko širše spoznali tudi področje raziskovanja branja. V središču pozornosti bo vseskozi posameznikova bralna izkušnja in ne literarno-teoretski pristopi. Branje nas bo zanimalo tudi kot telesna in čustvena, ne le kot kognitivna praksa.

  Reference predavateljice:

  Doc. dr. Vogrinčič Čepič predava na Oddelku za sociologijo in na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete. Po izobrazbi je komparativistka in novinarka z magisterijem iz angleške književnosti in doktoratom iz antropologije vsakdanjega življenja. Raziskovalno se je iz družbene in kulturne zgodovine knjige in branja usmerila v preučevanje sodobnih bralnih praks. Zanimata jo predvsem vloga in prisotnost branja v vsakdanjem življenju in to, kako osebne in družbene okoliščine na različnih ravneh spreminjajo bralno vedenje, zadnje čase pa vse bolj tudi pedagogika branja za užitek. Na Vodnikovi domačiji več let vodi individualne bralne intervjuje.

  Cena za udeležence: 61 EUR

   

  Dodatni stroški: fotokopije čtiva/gradiva

   Povezava za prijavo

 • Muzeji, njihove zbirke in razstave II

  Predavateljica: doc. dr. Katja Mahnič

  Začetek: predvidoma v sredo, 15. februarja 2023, ob 11.20

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2 ter v različnih muzejih in galerijah v Ljubljani

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri (predavanja med 11.20 in 12.50, obiski muzejev med 11.00 in 12.30)

  Oblika dela: predavanja in ogledi muzejskih razstav

  Opis izobraževanja:

  V drugem delu programa bomo najprej v okviru predavanj spoznali najpomembnejše slovenske muzeje (zgodovina posameznega muzeja in kratka predstavitev njegovih najpomembnejših zbirk). Nato bomo nadaljevali z ogledi muzejev, njihovih stalnih postavitev in občasnih razstav v Ljubljani. Nekaj ogledov bomo namenili tudi najpomembnejšim ljubljanskim umetnostnim in arhitekturnim spomenikom (ostanki Emone, Plečnikova Ljubljana itd.). Po dogovoru lahko kakšen ogled namenimo tudi muzejem zunaj Ljubljane.

  Reference predavateljice:

  Katja Mahnič je umetnostna zgodovinarka, ki na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete predava predmete s področja muzeologije in konservatorstva. Raziskovalno se ukvarja s historično muzeologijo, muzejskimi razstavami in interpretacijo materialne kulture.

  Cena za udeležence: 61 EUR

   

  Dodatni stroški: vstopnina za muzejske razstave

  Povezava za prijavo

 • Začetna angleščina

  Predavateljica: Karin Petko

  Začetek: predvidoma v drugi polovici februarja, načeloma ob ponedeljkih 17.00 – 18.30

  Način izvedbe: na daljavo

  Kraj: Zoom

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve šolski uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja:

  Študenti in študentke bodo v nadaljevalnem tečaju začetne angleščine spoznavali in nadgrajevali osnove angleškega jezika: osnovno besedišče in slovnične strukture, predvsem pa uporabne fraze, ki jih bodo lahko potem preizkusili v vsakodnevnem življenju. Bistvo tečaja bo, da se bomo imeli lepo, se družili, spoznavali in zabavali.

  Reference predavateljice:

  Karin Petko je magistrica profesorica angleščine in primerjalne književnosti. Magistrirala je na temo uporabe tehnologije pri poučevanju starejših, izvedla eksperimentalni kombinirani tečaj začetne angleščine za starejše in sodelovala pri oblikovanju i-učbenika za starejše. Predavateljica ima bogate izkušnje s poučevanjem starejših, saj je tri leta je poučevala na Centru aktivnosti Fužine v Ljubljani, dlje časa že inštruira angleščino, angleški jezik pa poučuje tudi na osnovni šoli.

  Cena za udeležence: 61 EUR

   

  Dodatni stroški: učbenik in delovni zvezek

  Povezava za prijavo

   

 • Konverzacija v angleščini

  Predavatelj: Gašper Pesek

  Začetek: torek, 28. 2. 2023, ob 8.50

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja:

  Tečaj konverzacije v angleščini je namenjen druženju in pogovorom v angleškem jeziku. Primeren je za govorce, ki so sposobni v angleščini samostojno izražati svoje mnenje in nimajo večjih težav z razumevanjem, bi pa radi svoje jezikovne veščine ohranjali oziroma izboljšali. Teme pogovorov pripravi izvajalec, po želji pa se lahko v določenem obsegu določijo tudi v dogovoru s tečajniki glede na njihova zanimanja in jezikovne potrebe.

  Reference predavatelja:

  Gašper Pesek je diplomirani anglist in japonist, ki zaključuje magistrski študij kognitivne znanosti in pedagoškega modula anglistike. Od leta 2015 se v okviru Centra aktivnosti Fužine ukvarja s poučevanjem starejših odraslih.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Začetna nemščina

  Predavateljica: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

  Začetek: 1. 3. 2023 ob 19.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur, program se lahko nadaljuje, če obstaja za to interes

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja:

  Sprechen Sie Deutsch? Nein? Kein Problem. Program je namenjen začetnicam in začetnikom, ki želijo usvojiti osnove komunikacije v nemščini. Skozi različne vsebine, predvsem vsakodnevne situacije (srečanje s prijateljem, orientacija po tujem mestu, recepti, informacije o kraju, prometu ipd.), spoznavamo značilnosti nemškega jezika, tudi aktualne teme iz nemško govorečih držav (DACHL), opremljene z avtentičnimi avdio- in video vsebinami in krajšimi literarnimi besedili oziroma pesmimi. Oblike dela so sodobne, naravnane interaktivno. Na tečaju vsi sodelujejo in se nihče ne dolgočasi.

  Reference predavateljice:

  Izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljič je upokojena profesorica didaktike nemščine. Na FF je izobraževala bodoče učiteljice in učitelje nemščine, pred tem pa si je izkušnje s poučevanjem pridobivala na različnih stopnjah učenja tujih jezikov. Njena najljubša področja raziskovanja so razvoj učiteljskih kompetenc, preverjanje in ocenjevanje znanja, zgodnje učenje tujega jezika in ustvarjalno pisanje od začetnika do profesionalca.

  Cena za udeležence: 61 EUR

   

  Dodatni stroški: učbenik

  Povezava za prijavo

 • Začetna španščina

  Predavateljica: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

  Začetek: torek, 7. 3. 2023 od 18.00 do 19.30 ure

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja:

  Tečaj je namenjen vsem tistim, ki bi se želeli spoznati s španskim jezikom in tudi s špansko kulturo. Spoznali bomo osnovne fraze dnevnega sporazumevanja in delček besedišča, ki predstavlja bogato špansko kulturo. Povabili vas bomo k branju književnih del in poslušanju glasbe špansko govorečih avtorjev. Upoštevali bomo tudi želje in predloge udeležencev.

  Reference predavateljice:

  Marjana Šifrar Kalan je diplomirana hispanistka in anglistka, ki je doktorirala iz didaktike španščine. Že več kot 30 let poučuje španščino ter izobražuje učitelje španščine in drugih tujih jezikov. Kot raziskovalka sodeluje v mednarodnih projektih, ki proučujejo različne vidike učenja in poučevanja španščine. Predava in objavlja doma in v tujini, najraje pa je še vedno v razredu.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Začetna francoščina

  Predavateljica: lekt. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

  Začetek: četrtek, 2. 3. 2023, ob 18.00

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri (vsak teden ob četrtkih do 11. 5. 2022)

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja:

  Tečaj je namenjen slušateljem, ki imajo osnovno znanje v francoščini. Nadaljevali bomo z osnovami francoskega jezika, ure pa zasnovali tako, da bodo usmerjene v rabo. Pri tem bomo uporabili čim bolj avtentična gradiva (kratki tiskovni članki, recepti, pesmi, oglasi, literarni odlomki itd.).

  Reference predavateljice:

  Lektorica Anne-Cécile Lamy-Joswiak že 20 let v Sloveniji poučuje francoščino za vse vrste slušatelje, tako v institucionalnem, poklicnem ali prostovoljnem okolju. Na Filozofski fakulteti od leta 2015 poučuje francoski jezik v rabi ter zgodovino in geografijo Francije. Rada bere in lektorira besedila v francoščini.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Francoščina IV

  Predavateljica: izr. prof. dr. Meta Lah

  Začetek: sreda, 1. 3. 2023, ob 17.10

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: jezikovni tečaj

  Opis izobraževanja:

  S tečajem Francoščina IV nadaljujemo z učenjem francoščine. Pri učenju učbenik dopolnjujemo z različnimi predlogami: uporabljamo pesmi, krajše odlomke časopisnih in književnih besedil, video posnetke, kuharske recepte. Sledimo aktualnim dogodkom v Franciji in drugih frankofonskih državah.

  Skupina je po znanju heterogena, zato ste vabljeni, da se nam pridružite vsi tisti, ki ste se francoščine že učili, v šoli ali na tečajih. Za vpis zadostuje že osnovno znanje francoščine.

  Reference predavateljice:

  Meta Lah se od letošnjega leta sama uvršča v skupino Modrofakultetnikov. Ima 30 let izkušenj z delom z mladimi, odraslimi in starejšimi študenti. Svoje raziskovalno delo posveča razvoju inovativnih metod za raziskovanje in poučevanje tujih jezikov ter sodeluje s kolegi v Franciji in drugih državah.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Bridž

  Predavatelj: dr. Hubert Fröhlich, univ. dipl. el.

  Začetek: torek, 7. 3. 2023, ob 16.30

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Jadranska 21, predavalnica 3.05

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po dve uri

  Oblika dela: vsakič začnemo s polurnim predavanjem in nadaljujemo z vodeno igro bridža

  Opis izobraževanja:

  Bridž je družabna igra s kartami za štiri igralce, ki se igra v parih z 52 običajnimi kartami. Igramo jo lahko družabno doma, rekreativno v klubu ali tekmovalno na državnih in drugih prvenstvih. Vsaka igra ima dva dela. Prvi je licitacija, v kateri določimo, ali bomo igrali adutno ali brezadutno igro, ter napovemo število dobljenih vzetkov. Drugo je odigravanje, v katerem svojo napoved z uporabo različnih tehnik igranja uresničimo.

  Igranje bridža v odrasli dobi izrazito pozitivno vpliva na ohranjanje spomina, izboljšuje koncentracijo in v prijetnem sodelovalnem okolju skrbi za vedno nove izzive.

  Reference predavatelja:

  Hubert Fröhlich je diplomirani inženir elektrotehnike. Registrirani igralec bridža je od leta 1992. V poklicnem življenju od leta 2008 predava na zasebnih višjih in visokih šolah različne predmete s področja informatike. Štirikrat je bil član ekipe, ki je osvojila naslov državnih prvakov v bridžu. Za Bridge klub Tivoli je izvedel že več tečajev bridža za začetnike.

   

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Povezava za prijavo

 • Likovno ustvarjam ter spoznavam sebe in druge

  Predavatelj: doc. dr. Robert Potočnik

  Začetek: ponedeljek, 6.3.2023 ob 11.20 

  Način izvedbe: v živo ali kombinirano

  Kraj: Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po tri ure

  Oblika dela: likovne delavnice, projektno delo

  Opis izobraževanja:

  Likovne dejavnosti so namenjene likovnemu ustvarjanju in krepitvi čustvenih in socialnih veščin ter samopodobe. V procesu likovnega ustvarjanja lahko pridobivamo in učinkovito uporabljamo znanje, stališča in veščine, potrebne za razumevanje in upravljanje čustev, ter postavljanje in doseganje pozitivnih ciljev, občutkov in izkazovanje empatije do drugih. S pomočjo različnih pristopov bomo v proces likovne dejavnosti vključevali vsebine, ki nas bodo posredno nagovarjale in nam omogočale obravnavo oziroma krepitev omenjenih vsebin v obliki likovnih rešitev (risb, slik, grafik, kiparskih ali arhitekturnih kompozicij oziroma njihovih kombinacij). Vključitev v likovne dejavnosti ne zahteva predhodnega poznavanja posebnosti likovnih tehnik oziroma veščin.

  Reference predavatelja:

  Robert Potočnik se pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu posveča različnim vsebinam znotraj procesa likovne dejavnosti v osnovni šoli, še zlasti krepitvi učenčevega pozitivnega in odgovornega odnosa do kulturne dediščine ter krepitvi čustvenih in socialnih veščin ter samopodobe z likovnim ustvarjanjem.

  Cena za udeležence: 61 EUR

  Dodatni stroški: likovni material

   Povezava za prijavo

 • Skrivnostna obmejna območja: Sprehod skozi dediščino Beneške Slovenije in Kočevske

  Predavateljice: asist. Tina Ivnik, doc. dr. Anja Moric, asist. Manca Račič

  Pričetek: petek, 20.1. 2023, ob 10.00

  Način izvedbe: v živo (v izredni situaciji na daljavo)

  Kraj: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2 (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo), v letnem semestru ekskurziji v Beneški Sloveniji in na Kočevskem

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: v zimskem semestru enkrat tedensko po dve uri, v letnem semestru bosta izvedeni ekskurziji

  Oblika dela: predavanja, raziskovalni študijski krožek, ekskurziji

  Opis izobraževanja

  Študijski krožek se osredotoča na spoznavanje dediščine dveh manj poznanih obmejnih območij - Beneške Slovenije in širše Kočevske. Na dveh ekskurzijah se bodo udeleženci krožka srečali s prebivalci teh območij in njihovo dediščino: kulinariko, pripovednim izročilom in ostalimi etnološkimi posebnostmi. V zimskem semestru bo potekalo študijsko delo na fakulteti, v letnem semestru bosta organizirani dve strokovni ekskurziji.

  Reference predavateljic

  Doc dr. Anja Moric je sodelavka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. V ospredju njenega raziskovanja so medkulturni in medetnični odnosi, izseljenstvo, manjšine, meje in obmejna območja in kulturna dediščina. Je direktorica Zavoda Putscherle, centra za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, ki deluje na Kočevskem. Tina Ivnik je mlada raziskovalka in doktorska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Njeno raziskovalno področje je sprememba kulturne krajine v Nadiških dolinah Beneške Slovenije. Manca Račič je magistrica etnologije in kulturne antropologije ter sociologije kulture. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. Področja, katerim se trenutno akademsko posveča, so: staroverstvo, prikazovanja Device Marije, svetišča oživljanja mrtvorojencev.

  Cena za udeležence: 61 €

  Dodatni stroški: dve strokovni ekskurziji

  Povezava za prijavo

 • Izletništvo in pohodništvo

  Predavateljica: izr. prof. dr. Vesna Štemberger

  Začetek: petek, 24. 3. 2023 ob 9.00 (31. 3., 7. 4., 14. 4. – termini so predvideni za izvedbo na terenu in se bodo prilagajali vremenskim razmeram)

  Način izvedbe: v živo (izvedba 24. 3. 2023 je lahko na daljavo)

  Kraj: Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16 in teren

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: prvo srečanje bo potekalo na fakulteti, nato bomo izvedli tri izlete

  Oblika dela: predavanja in delo na terenu (izleti oziroma pohodi)

  Opis izobraževanja:

  Izletništvo in pohodništvo sta dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjamo do pozne starosti. Poznavanje teoretičnih osnov varne hoje, pravilne hoje, izbire terena, ustrezne prehrane in hidracije, pravilne opreme, izbiranje poti in ciljev … pa je predpogoj za varno uživanje na hribovskih poteh. Udeleženci se bodo seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih bodo nato nadgradili na treh izletih.

  Reference predavatelja:

  Dr. Vesna Štemberger je habilitirana za področje didaktike športne vzgoje in je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani nosilka predmeta Izletništvo, pohodništvo, gorništvo. V okviru predmeta redno izvaja različne izlete in pohode za študente.

  Cena za udeležence: 61 EUR

   

  Dodatni stroški: udeleženci sami krijejo stroške prevoza in malic na izletih

  Povezava za prijavo

 • Duhovna akademija - Izzivi miru

  Koordinator programa: doc. dr. Tadej Stegu

  Predavatelji: akad. prof. dr. Jože Krašovec, prof. dr. Edvard Kovač, dr. Terezija Večko, doc. dr. Marijan Turnšek, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Miran Špelič, prof. dr. Metod Benedik, doc. dr. Ivan Platovnjak, prof. dr. Christian Gostečnik, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Vinko Potočnik

  Pričetek: četrtek, 16. 2. 2023, ob 18.00

   

  Način izvedbe: v živo, v primeru slabih epidemioloških razmer kombinirano

  Kraj: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanska 4

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: srečanja bodo potekala ciklično na dva ali tri oz. štiri tedne vedno ob četrtkih ob 18.00

  Oblika dela: predavanja in pogovor s predavateljem

  Opis izobraževanja

  Predavatelji bodo vsak s svojega znanstvenega in raziskovalnega področja osvetlili izzive in iskali rešitve za izziv miru v svetu, skupnostih in posamezniku. Glavne teme, ki bodo obravnavane: Bog vojne in Bog miru, ali obstaja pot sprave, mesijanski mir, teologija ženskosti in mir, trinitarična teologija miru, cerkveno bratstvo kot znamenje miru, molitev in meditacija kot pot do notranjega miru, družina kot oaza miru, dialoško poglabljanje poti k miru, vzgoja za mir.

  Reference predavateljev

  Akad. prof. dr. Jože Krašovec,prof. dr. Edvard Kovač, dr. Terezija Večko, doc. dr. Marijan Turnšek, doc. dr. Igor Bahovec, doc. dr. Miran Špelič, prof. dr. Metod Benedik, doc. dr. Ivan Platovnjak, prof. dr. Christian Gostečnik, prof. dr. Stanko Gerjolj, prof. dr. Anton Stres.

  Cena za udeležence: prostovoljni prispevek udeležencev

  Več informacij in prijava

 • V sodelovanju s CAF: Plesni gib & tango

  Vodja programa: Mateja Elin Praznik

  Pričetek: sreda, 4. 1. 2023, ob 9.00 in 10.30 (dve skupini)

  Način izvedbe: v živo

  Kraj: Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40, Ljubljana

  Obseg: 20 ur

  Srečanja: enkrat tedensko po 2 šolski uri

  Oblika dela: plesne delavnice

  Opis izobraževanja

  Srečanja bodo vključevala: razgibavanje, plesne gibe, ki aktivirajo celo telo, sproščajo zakrčenost v telesu in zmanjšujejo stres, vaje za argentinski tango. Poudarek gibanja bo na individualnem delu, da okrepimo mišice in vezi, pazimo na sklepe, predvsem pa poslušamo sebe in ponovno občutimo svoje telo, izvajamo gibanje ob glasbi, ki nas vodi v plesne gibe. Posamezna delavnica bo kombinacija plesnega giba in osnovnih korakov v dvoje, kot jih plešemo v argentinskem tangu. Plesni gib & tango vzbuja radost v življenju, veselje zaradi prijaznega gibanja do sebe brez odvečnega trpljenja, srečo, ko smo v objemu in se sinhrono gibamo skupaj v paru. Ples nam daje ponovni občutek, da se imamo radi takšni kot smo.

  Reference predavateljic

  Vodja plesnih delavnic intenzivno pleše argentinski tango od leta 2015, ko je ponovno prebudila svoj prirojen dar za gibanje in ples. Uči Plesni gib, Argentinski tango in Vodeni gib (slednji je nova duhovna tehnika). Učence sliši, vidi in čuti ter jim prenaša svojo radost, znanje in izkušnje, ker rada uči. FB stran: https://www.facebook.com/mateja.elin/

  Prijava na program poteka v okviru Centra aktivnosti Fužine.

  Za prijavo pokličite na 01/ 58 74 600 ali pišite na elektronski naslov: Monika.Sparl@dso-fuzine.si

 • IKT svetovanje

  Vas pametni telefon spet ne uboga, dela stvari po svoje in hoče biti pametnejši od vas?

  Vas spletna banka opozarja pred prevarami in virusi, pa ne veste, kaj narediti in kako se jih ubraniti? Pridite po IKT nasvet, ki ga nudi Modra fakulteta!

  Digitalne tehnologije so močno spremenile naše navade in življenja, postale so del našega vsakdana, omogočajo nam hitrejše in enostavneje urejanje opravkov na banki (npr. plačilo položnic), v javni upravi (npr. prijavo dohodka od oddaje nepremičnine), pri zdravniku (npr. prijava na pregled ali naročilo obnovljivega recepta) ali pa nakupovanje (npr. naročilo špecerije ali pa novih čevljev). Žal pa se nam še vedno prepogosto zgodi, da nas spravijo tudi v zadrego in nam življenje otežijo (in zagrenijo), namesto da bi ga olajšale. Včasih ovira ni velika, a nam zapre vrata v digitalni svet. Za premagovanje takih ali drugačnih ovir bosta poskrbeli študentki računalništva in informatike, ki sta na voljo za individualno pomoč in nasvete v zvezi digitalnimi tehnologijami in njihovo uporabo.

  Če potrebujete pomoč pri namestitvi programa, pri registraciji in odprtju računa za spletni servis (npr. vzpostavitev storitve SI-PASS, dostop do portala IRIS, odprtje računa na Facebooku), ali pa nasvet glede varnosti na internetu ali zaščite vaših podatkov, je IKT nasvet pravi naslov.

  Pridete lahko tudi le za klepet, v katerem boste nadgradili vaše digitalne kompetence.

  Pričetek: četrtek, 24. novembra 2022

  Kdaj: vsak četrtek med 17.00 in 18.30 (razen 29. 12., ko smo na počitnicah)

  Kje: Rektorat Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12

  Na svetovanje se lahko prijavite prek e-naslova . Prijave so zaželene, ne pa obvezne.

  Za aktualne informacije pokukajte v našo e-učilnico.