Skoči na vsebino

Doktorska šola

Predstavitev

Doktorska šola kot skupna organizacijska enota Univerze v Ljubljani skrbi za kakovost doktorskega študija ter za prepoznavnost naše univerze v slovenskem in svetovnem visokošolskem prostoru. Doktorske programe povezuje preko vodenja Sveta skrbnikov doktorskih študijskih programov, pri čemer se še posebej osredotoča na interdisciplinarno povezovanje, zagotavljanje in izvajanje standardov doktorskega študija, povezovanje z drugimi univerzami in znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami ter na nudenje izobraževanj in organizacijo povezovalnih dogodkov za doktorske študente in profesorje na doktorskem študiju. Pri svojem delu sodeluje tudi s Komisijo za doktorski študij ter Senatom Univerze v Ljubljani.

Predstojnica Doktorske šole UL za obdobje 2021-2025 je:

Kontakt: doktorski.studij@uni-lj.si

Skrbniki doktorskih študijskih programov+