Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji. V evropskem merilu predstavlja po številu študentki in študentov večjo, po številu zaposlenih pa srednje veliko visokošolsko institucijo. Je celovita univerza, ki vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije.

Univerza v Ljubljani ima največ koncentriranega raziskovalno razvojnega potenciala v državi. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantk in diplomantov, več kot dve tretjini magistric in magistrov, specialistk in specialistov ter skoraj vse doktorice in doktorje znanosti. V slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov.