PISARNA VARUHA ŠTUDENTOV

Pisarna varuha študentov je univerzitetno središče za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk. Je posrednik med akademskim okoljem in širšo družbo s ciljem krepitve kulture odprtega in spoštljivega odnosa do raznolikosti. Pisarna združuje delo Varuhinje, delovnih komisij Senata UL, predvsem Komisije za vprašanja študentov in Komisije za pritožbe, Psihosocialne svetovalnice in temelji na uveljavljanju in promociji pravnih dokumentov in smernic za razvoj vključujoče, strpne in dialoške akademske skupnosti.

Področja delovanja:
- Enakost in vključevanje (posebni statusi, nadarjeni, LGBT+, druge skupine študentov)
- Uveljavljanje Načrta enakosti spolov (NES); preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja; mreža zaupnih oseb
- Obravnava pritožb, prošenj in drugih neformalnih oblik iskanja pomoči
- Psihosocialno svetovanje

Varuhinja študentov:
doc. dr. Milena Košak Babuder
Kontakt: Lokacija: Rektorat Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
Uradne ure: po dogovoru

varuhinja

Ne spreglejte naslednjih virov:
- Najpogostejša vprašanja glede uveljavljanja pravic študentov na Univerzi v Ljubljani
Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju
Pravilnik o študentih s posebnim statusom
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani
Študijski red
Obrazec info študent

Sledi:
- Objava Načrta enakosti spolov (NES). Status v pripravi.