PISARNA VARUHA ŠTUDENTOV

Pisarna varuha študentov je univerzitetno središče za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk. Je posrednik med akademskim okoljem in širšo družbo s ciljem krepitve kulture odprtega in spoštljivega odnosa do raznolikosti. Pisarna združuje delo Varuhinje, ki deluje kot povezovalni člen med študenti in  delovnimi komisijami Senata UL, predvsem Komisije za vprašanja študentov, Komisije za pritožbe študentov in Psihosocialne svetovalnice. Temelji na uveljavljanju in promociji pravnih dokumentov in smernic za razvoj vključujoče, strpne in dialoške akademske skupnosti.

Področja delovanja:

  • Enakost in vključevanje (posebni statusi, nadarjeni, LGBT+, druge skupine študentov)
  • Uveljavljanje Načrta enakosti spolov (NES); preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja; mreža zaupnih oseb
  • Obravnava neformalnih oblik iskanja pomoči
  • Psihosocialno svetovanje

Varuhinja študentov:
doc. dr. Milena Košak Babuder
Kontakt: Lokacija: Rektorat Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
Uradne ure: po dogovoru

varuhinja

Ne spreglejte naslednjih virov: