Doktorski študijski programi

Na Univerzi v Ljubljani je trenutno akreditiranih 21 doktorskih študijskih programov 3. stopnje, ki jih  organizirajo in izvajajo posamezne članice. So večinoma interdisciplinarni in obsegajo različna znanstvena področja. Trajajo tri ali štiri leta in obsegajo 180 ali 240 kreditnih točk po ECTS. Študenti študijskih programov 3. stopnje morajo opraviti 60 kreditnih točk organiziranih oblik pouka, izdelati doktorsko disertacijo ter kot zaključek samostojnega raziskovalnega dela pred zagovorom disertacije objaviti najmanj en znanstveni članek s prvim avtorstvom.